ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ผลงานเด่นปี 2021 – กองทุนเปิด PWIN ลงทุนใน 5 Megatrends

ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น เรียกได้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคดิจิตัลโดยสมบูรณ์

การศึกษา คิดค้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในยุคเทคโนโลยีนี้ ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการแพทย์ เช่น การวิเคราะห์พันธุกรรมที่แม่นยำและรวดเร็วขึ้น การใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการผลิต, การขนส่ง  หรือแม้แต่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้ สิ่งเหล่านี้นอกจากจะเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้ว ก็จะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้นการลงทุนไปกับเทรนด์ต่างๆเหล่านี้จึงมีความน่าสนใจและมีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตอย่างชัดเจน

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากเทรนด์เหล่านี้ บลจ.ฟิลลิปขอแนะนำกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น หรือ กองทุน PWIN ที่มีการลงทุนครอบคลุม megatrends ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารกองทุนที่แตกต่าง นำมาซึ่งผลการดำเนินงานที่โดดเด่นตลอดช่วงที่ผ่านมา

จุดเด่นของกองทุน PWIN

 • กองทุนเน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยมีการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น
 • คัดเลือกและลงทุนใน 5 megatrends ที่มีโอกาสเติบโตสูง ได้แก่ Biotechnology, Internet Innovation, Video games & E-sports, Cybersecurity และ Industrial Innovation
 • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้มากกว่า 1 กองทุน เนื่องจากเป็นกองทุนประเภท Fund of Funds ทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับสถานการณ์ตลาดได้อย่างคล่องตัว
 • กองทุน PWIN คือ Actively Managed Fund of Funds สามารถสลับ Master Funds และปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตลอด รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนหุ้นในกองทุนได้ตลอด
กองทุน PWIN

กระบวนการลงทุน

 • ค้นหา megatrend ที่น่าสนใจและมีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว
 • ศึกษา value chain ของอุตสาหกรรม/เทรนด์เหล่านั้น พร้อมทั้งหาจุด bottleneck ที่เป็นโอกาสลงทุน
 • คัดเลือกกองทุนต่างประเทศที่เหมาะสมทั้งธีมการลงทุน และมูลค่าของสินทรัพย์
 • ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับสัดส่วนกองทุนให้เหมาะสม เช่น เพิ่ม/ลดกองทุนต่างประเทศ ลงทุนในหุ้นรายตัวที่น่าสนใจ เป็นต้น
ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ซื้อกองทุน กับ แอสเซนด์ เวลธ์
ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

แหล่งที่มา: เนื้อหาและภาพประกอบจากบลจ.ฟิลลิป

หากนักลงทุนสนใจกองทุนดังกล่าวสามารถดูวีดิโอเพิ่มเติม >> กองทุน PWIN

คำเตือน

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากสนใจซื้อกองทุนดังกล่าว สามารถเปิดบัญชี และซื้อกองทุนได้ทันทีกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> ซื้อกองทุนกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

ซื้อกองทุนกับบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัดปลอดภัยหรือไม่ (กองทุน)

กองทุนรวมโดยบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด คือ บริการซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก (Paperless) และลูกค้าสามารถซื้อ-ขาย กองทุนได้หลายบลจ. ซึ่งปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(กองทุน)ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง นอกจากนั้น ชื่อบัญชียังเป็นของลูกค้าเอง (Non Omnibus)

ข้อดีของการซื้อกองทุนผ่านบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 

 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกที ตลอด24 ชั่วโมง และดูพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา
 • ค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขายเท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.
 • เงินจากการขายกองทุนจะเข้าที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท