4 กองทุน SSF RMF บลจ.พรินซิเพิล เข้าพอร์ต

แนะนำ 4 กองทุน SSF RMF ที่ควรมีติดพอร์ต จากบลจ. พรินซิเพิล

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี สำหรับคนที่ยังไม่มีไอเดียว่าซื้อกองทุน SSF RMF ไหนดี วันนี้ขอแนะนำ 4 กองทุน SSF RMF บลจ.พรินซิเพิล ที่ควรมีติดพอร์ต ตอบโจทย์คนที่ต้องการลงทุนระยะยาวแบบครบวงจร ช่างเหมาะกับช่วงเวลาของการมองหาตัวช่วยจัดการภาษีแบบนี้เป็นอย่างมาก ว่าแล้ววันนี้เราก็ไปทำความรู้จัก กองทุน SSF RMF บลจ.พรินซิเพิล กันดีกว่า

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้  (PRINCIPAL GOPP) หนึ่งใน list ของการลงทุนระยะยาวที่นักลงทุนต้องห้ามพลาด PRINCIPAL GOPP-SSF เป็นกองทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว หรือทั่วไปจะเรียกว่า Feeder Fund โดยนโยบายลงทุนใน ‘Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund’ ซึ่งกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar ซึ่งบริหารโดย “Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited” (as of 30 Sept 2021)

โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นธุรกิจคุณภาพดีทั่วโลกที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง เน้นเลือกหุ้นรายตัวแบบ High Conviction ในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์มีโอกาสเติบโตได้ดีในกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งในกลุ่ม Tech และ Non-Tech จำนวน 20 – 30 บริษัท ภายใต้แนวคิด Disruptor และ Survivor ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ลงทุนจึงมีลักษณะเป็นธุรกิจประเภท ‘SaaS (Software as a Service)’ หรือธุรกิจประเภท ‘Platform’ ต่าง ๆ และนอกจากนี้กองทุนยังได้มีการลงทุนในสินค้ากลุ่มอื่นๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือแพทย์ E-Commerce Logistic On-line Education ฯลฯ

SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)

ตัวอย่างหุ้นที่ PRINCIPAL GOPP-SSF ลงทุน

Amazon : e-commerce platform ที่ขยายโอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง

DSV : ธุรกิจขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของยานพาหนะขนส่ง และลูกค้าที่ต้องการกระจายสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจ

Hermes : ผู้ผลิตเครื่องหนังที่ใช้สำหรับการขี่ม้า ที่ผันตัวเองมาทำเครื่องหนังและกระเป๋า Hi-end ที่ต้องต่อคิวซื้อกันทั่วโลก

Foshan Haitian : ผู้ผลิตเครื่องปรุงในจีน ที่มีซีอิ๊วเป็นสินค้าเด่น และอยู่คู่ครัวจีนมาอย่างยาวนาน และไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากกระแสโลกาภิวัตน์

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่  https://www.principal.th/th/principal/GOPP-SSF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDI-RMF)

ภูมิภาคเอเชียมีศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง กลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับ Megatrend เช่น E-commerce, Online Learning, IT, Semi-conductor, Electronics, Industrials, Consumer Discretionary ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับการเปิดประเทศ โดยปัจจัยเกื้อหนุนคือการกลับมาเปิดเศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงขับเคลื่อนจากภายในประเทศประกอบกับการส่งออกไปยังประเทศทั่วโลก

 • กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)
 • กองทุนหลักลงทุน เชิงรุก ด้วยขอบเขตการ ลงทุน ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)
 • กองทุนลงทุนได้ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และ REITs ใช้กลยุทธ์ Barbell ทั้ง Growth และ Income แบบ Dynamic ปรับสัดส่วนตามสภาวะตลาด และไม่ยึดติดดัชนีอ้างอิง
 • ธีมลงทุนใหญ่ Digital lifestyle เช่น Ecommerce, Telemedicine, Online Education / 5G&4th Industrial revolution เช่น Data centres, Cloud computing Internet of things Automation และ Decarbonization เช่น รถยนต์ไฟฟ้า
PRINCIPAL APDIRMF - กองทุนเปิด

นโยบายการลงทุน (PRINCIPAL APDI-RMF)

 • สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 • สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 • สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 • สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/APDIRMF

PRINCIPAL iPROPRMF - “ลงทุนเพื่อเกษียณ ปันผลปังๆ”

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  (PRINCIPAL iPROPRMF)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

กองทุนเปิด PRINCIPAL iPROPRMF  รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบการลงทุนสำหรับกองทุนนี้ เป็นการลงทุนเชิงรุกในกองอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน เน้นจดทะเบียนในประเทศไทยและสิงคโปร์เป็นหลัก

ระดับความเสี่ยง 8

ขั้นต่ำการลงทุน 1,000 บาท

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/iPROPRMF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF)

โอกาสลงทุนอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี มีรายได้ค่าเช่ามั่นคง กระจายการลงทุนในเอเชีย-แปซิฟิก ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

ระดับความเสี่ยง 8

ขั้นต่ำการลงทุน 1,000 บาท

จุดเด่นกองทุน PRINCIPAL iPROPEN-SSF

– ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของกิจกรรมออนไลน์ เช่น Data Centers โครงสร้างพื้นฐาน และ REITs ในกลุ่ม Logistics ซึ่งได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเติบโตของ e-commerce และ Reopen เปิดประเทศ เปิดเศรษฐกิจ Retail ได้รับประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศ

– เน้นทำ Company Visit เพื่อเลือกลงทุนแบบ Bottom-up

– บริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนใน REITs ของกลุ่ม Principal

– เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจการลงทุนในอสังหาฯ และหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาว สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ในการลงทุนในหลักทรัพย์หรืออุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์และเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคจากสถานการณ์ปัจจุบัน

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/iPROPEN-SSF

Q. กองทุนประหยัดภาษี SSF RMF ใครเหมาะลงทุน ? ประหยังภาษีได้จริง ?

การลงทุนใน SSF RMF เป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ได้ประโยชน์หลายต่อ ต่อที่หนึ่ง เงินที่ลงทุนสามารถนำไปรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ ต่อที่สอง มีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ต่อที่สาม กำไรที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนไม่ต้องเสียภาษี   ส่วนใครเหมาะที่จะลงทุนกับกองทุนไหน SSF  และ RMF  ผู้ลงทุนต้องรู้วัตถุประสงค์ของการลงทุนของตัวเองก่อน  ถ้ามองหากองทุนเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี และต้องการถือครองเพียง 10 ปี  SSF อาจจะตอบโจทย์มากกว่า

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 • กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
 • กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ซื้อกองทุนกับบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัดปลอดภัยหรือไม่ (กองทุน)

กองทุนรวมโดยบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด คือ บริการซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก (Paperless) และลูกค้าสามารถซื้อ-ขาย กองทุนได้หลายบลจ. ซึ่งปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(กองทุน)ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง นอกจากนั้น ชื่อบัญชียังเป็นของลูกค้าเอง (Non Omnibus)

ข้อดีของการซื้อกองทุนผ่านบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 

 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกที ตลอด24 ชั่วโมง และดูพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา
 • ค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขายเท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.
 • เงินจากการขายกองทุนจะเข้าที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท
   พิเศษกว่า!   ซื้อกองทุนที่ร่วมรายการด้วยบัตรเครดิต Mastercard ทุกธนาคาร บนทรูมันนี่ วอลเล็ท