Tax Saving2021-12-28T15:45:01+07:00
  • จ่ายกองทุนผ่าน master card - Tax Refund

ช้าไม่ได้แล้ว! รีบลดหย่อนภาษีปี 64
ภายใน 30 ธ.ค. 64 นี้เท่านั้น

วางแผนลดหย่อนภาษีง่ายๆ ที่นี่
รวบรวมไว้ให้แล้วทั้งกองทุนรวม SSF/RMF
และประกันหลากหลายรูปแบบ

รวมบริการลดหย่อนภาษี
ลงทุนกองทุน SSF

ถืออย่างน้อย 10 ปี ไม่ต้องซื้อทุกปี

ลงทุนกองทุน RMF

ซื้อต่อเนื่อง 5 ปี
และถือถึงอายุครบ 55 ปี

ประกันมะเร็ง

เจอ จ่าย จบ เริ่มต้น 625 บ./ปี

ประกันสะสมทรัพย์

ออมก็ง่าย ลดหย่อนภาษีก็ดี

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

คุ้มครองหลักแสน ครอบคลุมทั้ง IPD/OPD

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์
โปรโมชัน

เริ่มคำนวณภาษีง่ายๆ ที่นี่

*เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยลดหย่อนภาษี

ภาษีปีนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่ แล้วจะลดหย่อนแบบไหน
เพื่อให้ชีวิต Me Fun มาลองดูกันเลย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

มาวางแผนลดหย่อนภาษีกันเถอะ

บาท
บาท

ประหยัดภาษี

{{ reduceTaxPercentage }}%

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บทความเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี
กองทุน SSF/ RMF จากหลากหลาย บลจ.ชั้นนำ

บลจ.ยูโอบี

บลจ.พรินซิเพิล

บลจ.ไทยพาณิชย์

บลจ.กสิกรไทย

บลจ.วรรณ

พิเศษกว่า!
ซื้อกองทุนที่ร่วมรายการด้วยบัตรเครดิต Mastercard ทุกธนาคาร บนทรูมันนี่ วอลเล็ท

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์

เงื่อนไขการได้รับเงินคืน หรือหน่วยลงทุนฟรี สูงสุด 1,000 บาท
4.1 รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ร่วมรายการของแต่ละบลจ. และซื้อกองทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ยกเว้นการซื้อกองทุนของบลจ.กสิกรไทย ที่จะไม่เข้าร่วมรายการดังกล่าว
ดูข้อมูลเพิ่มของแต่ละบลจ.ที่ร่วมรายการได้ที่ >> https://www.truemoney.com/a/startinvest-ssf-rmf-tax-deduction-2021-2/
4.2 มูลค่าเงินคืนสูงสุด คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่าน
4.3 บลจ. จะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการ โดยพิจารณาจากยอดรวมของรายการซื้อ หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืน
4.4 แต่ละบลจ. จะจัดสรรหน่วยลงทุน และเงินคืน ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการ

5.1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนในกลุ่ม SSF หรือ RMF ที่ร่วมรายการ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 64
5.2 ผู้ลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต Mastercard (ไม่จำกัดธนาคาร) ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
5.3 การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต และโปรโมชันส่งเสริมการขายอื่นๆ เช่น เงินคืน (Cash Back) 0.2%
5.4 เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัท และบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
5.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

1.1 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จะทำการจัดส่ง
1.2
e-voucher  ทาง SMS ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ซื้อกรมธรรม์
1.3 รับ e-voucher Starbucks เพิ่ม 100 บาทสำหรับกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,001 บาทขึ้นไป
1.4 สิทธิข้อยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมาย สำหรับการชำระเงินซื้อกรมธรรม์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 23:59 น.

2.1 สำหรับผู้ที่สมัครทำประกันชีวิตโครงการ เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 ผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท แอปพลิเคชัน โดยจะต้องชำระเบี้ย แบบรายปีเฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ในปีแรกเท่านั้นและสำหรับการซื้อแบบประกันใหม่เท่านั้น
2.2 บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้กับท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ดำเนินการครบตามเงื่อนไข หรือสำนักงานสาขาเมืองไทยประกันชีวิต หากไม่มีผู้รับของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งหรือสำนักงานสาขาเมืองไทยประกันชีวิตหรือส่งไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ของสมนาคุณจะถูกส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์และบริษัทฯ จะจัดเก็บไว้เป็นเวลา 70 วันนับจากวันที่ไปรษณีย์ตีกลับหรือวันที่ลูกค้าตกลงนัดรับของสมนาคุณที่สาขาฯ หากไม่มีผู้ใดติดต่อขอรับของสมนาคุณภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสิทธิ์ในการได้รับของสมนาคุณนี้เป็นอันระงับเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด
2.3 ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
2.4  ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน ยกเลิก หรือชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรของขวัญชำรุดหรือสูญหาย
2.5 เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญ Central เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
2.6 การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
2.7 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.8 สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ปี 2564 บริษัทฯจะปิดรับการชำระเบี้ยประกันภัยถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

3.1 ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยและชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปีตามที่บริษัทฯ กำหนด
3.2 เมื่อกรมกรรม์ผ่านการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัยของบริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look) จะได้รับเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายใน 60 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
3.3 มูลค่าเงินคืนที่จะได้รับขึ้นกับแผน และค่าเบี้ยประกันตามที่บริษัทกำหนด
3.4 กรณีลูกค้าเลือกชำระเบี้ยรายปีโดยผ่อนชำระค่าเบี้ยแบบ PAYLITE 0% 10 เดือน จะยังคงได้รับส่วนลดค่าเบี้ย 10% แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ cash back
3.5 เงื่อนไขนี้มีผลบังคับกับกรมธรรม์ที่สมัครและผ่านการพิจารณาแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31ธันวาคม 2564
3.6 ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้