เติม ZEPETO ที่ Codashop

รายการส่งเสริมการขาย:

เติม Syndicate Gold เกม APEX Legends Mobile และชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ CODASHOP ลุ้นรับ iPhone 13 Pro Max!!

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 27 (09.00 น.) พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2564 (23.59 น.)

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ได้บน Play Store หรือ App Store สมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
 2. เข้าสู่หน้าเติมเงิน APEX Legends Mobile ที่ Codashop หรือคลิ๊กในหน้ากิจกรรมเท่านั้น coda.shop/3Gb9QJ3
 3. โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้
  • 3.1. ลูกค้าจะต้องเติม Syndicate Gold เกม APEX Legends Mobile บน Codashop และเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
   • 3.1.1. กรอก ID เกม APEX Legends Mobile
   • 3.1.2. เลือกจำนวน Syndicate Gold ที่ต้องการเติม
   • 3.1.3. เลือกช่องทางชำระเงิน TrueMoney wallet เท่านั้น
   • 3.1.4. กรอกอีเมลทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดหรือไม่กรอกอีเมล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
   • 3.1.5. กดปุ่ม “ซื้อตอนนี้” เพื่อเริ่มทำการชำระเงิน
   • 3.1.6. เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพชรจะถูกส่งไปที่บัญชีเกม APEX Legends Mobile ทันที
  • 3.2. ทุกๆ 150 บาทจะได้ 1 สิทธิ์สุ่มรางวัล (ไม่ว่าลูกค้าจะเติมราคาต่ำกว่า 300 บาทแต่ยอดเติมรวมทั้งหมดเท่ากับ 150 บาทหรือมากกว่าก็ได้นะคะ ) หมายถึงในระยะเวลากิจกรรม คุณ A มียอดเติมเงินรวมคือ 1500 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์สุ่มรางวัลทั้งหมด 10 สิทธิ์โดยทีมงาน Codashop จะเป็นผู้สุ่ม

ของรางวัล
รางวัลที่ 1 : iPhone 13 Pro Max (128 GB)
รางวัลที่ 2 : iPhone 13 Pro Max (128 GB)
รางวัลที่ 3 : iPhone 13 Pro Max (128 GB) 

*หมายเหตุ*
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรางวัล และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเงื่อนไข
เติม Syndicate Gold เกม APEX Legends Mobile และชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ CODASHOP ลุ้นรับ iPhone 13 Pro Max!!

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เติมเพชรเกม APEX Legend Mobile และชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ CODASHOP ลุ้นรับ iPhone 13 Pro Max!!” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย Codashop ประเทศไทย “Codashop” และ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด “บริษัท”
 2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายและถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หาก Codashop และ บริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายCodashop และบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 5. รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของรางวัลมีดังนี้
  • 5.1 ลูกค้าจะต้องเติม Syndicate Gold เกม APEX Legends Mobile บน Codashop และเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
   • 5.1.1. กรอก ID เกม APEX Legends Mobile
   • 5.1.2. เลือกจำนวน Syndicate Gold ที่ต้องการเติม
   • 5.1.3. เลือกช่องทางชำระเงิน TrueMoney wallet เท่านั้น
   • 5.1.4. กรอกอีเมลทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดหรือไม่กรอกอีเมล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
   • 5.1.5. กดปุ่ม “ซื้อตอนนี้” เพื่อเริ่มทำการชำระเงิน
   • 5.1.6. เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพชรจะถูกส่งไปที่บัญชีเกม APEX Legends Mobile ทันที
  • 5.2 ทุกๆ 150 บาทจะได้ 1 สิทธิ์สุ่มรางวัล (ไม่ว่าลูกค้าจะเติมราคาต่ำกว่า 150 บาทแต่ยอดเติมรวมทั้งหมดเท่ากับ 150 บาทหรือมากกว่าก็ได้นะคะ ) หมายถึงในระยะเวลากิจกรรม คุณ A มียอดเติมเงินรวมคือ 1500 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์สุ่มรางวัลทั้งหมด 10 สิทธิ์โดยทีมงาน Codashop จะเป็นผู้สุ่มของรางวัล ตามรายละเอียดดังนี้
  • ของรางวัล
   รางวัลที่ 1 : iPhone 13 Pro Max (128 GB)
   รางวัลที่ 2 : iPhone 13 Pro Max (128 GB)
   รางวัลที่ 3 : iPhone 13 Pro Max (128 GB)
  • *หมายเหตุ*
   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรางวัล
 6. Codashop ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของ Codashop เท่านั้น และขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 8. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร.1240
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Codashop  http://m.me/Codashop.TH
ขั้นตอนการเติมเกมส์ Apex Legends Mobile ด้วย TrueMoney WalletZEPETO
1. เข้าเว็บไซต์ Codashop
2. ใส่ ID Apex Legends Mobile
3. เลือกจำนวนที่ต้องการเติมพร้อมเลือกช่องทางการชำระเป็น ทรูมันนี่ วอลเล็ท
4. กรอกเบอร์โทรศัพท์และใส่เลข OTP ที่ส่งไปทาง SMS
5. ทำรายการเติมเงินสำเร็จ
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Smart Pay
ช่องทางชำระเงินอัตโนมัติ

บริการอื่นๆ
โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT

เติมเกมที่นี่