รายการส่งเสริมการขาย:

True Teen Friend Get Friend ชวนยกแก๊ง ได้ยกก๊วน

ระยะเวลากิจกรรม: 1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2564
รับเงิน 20 บาท เข้าบัญชี TrueMoney Wallet ทันที เพียงชวนเพื่อนสมัครบัญชี TrueMoney Wallet

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขาย “True Teen Friend Get Friend ชวนยกแก๊ง ได้ยกก๊วน” โดยส่งคำเชิญให้เพื่อนสมัครบัญชี TrueMoney Wallet และให้เพื่อนกดปุ่ม “กดตอบรับ” เพื่อตอบรับคำเชิญของท่าน โดยเพื่อนจะต้องเป็นผู้สมัครใช้แอปใหม่มาไม่เกิน 3 วัน ขั้นตอนการเชิญเพื่อนและขั้นตอนการตอบรับเพื่อนมีดังนี้

ขั้นตอนการเชิญเพื่อน
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานฟรี ทั้ง App Store และ Play Store ได้ที่นี่
2. โอนเงินให้เพื่อนที่สมัครบัญชี TrueMoney Wallet ในเดือนที่ท่านจะส่งคำชวน ผ่าน TrueMoney Wallet โดยเลือกบัญชีผู้รับเป็นประเภท “ทรูมันนี่ วอลเล็ท” และพิมพ์ข้อความ “trueteen” (ยอดโอนเริ่มต้นที่ 1 บาท)

ขั้นตอนการตอบรับเพื่อน
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานฟรี ทั้ง App Store และ Play Store ได้ที่นี่
2. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กำหนด
3. กดที่แบนเนอร์หน้าแรก “ชวนยกแก๊ง ได้ยกก๊วน” และกดปุ่ม “ตอบรับคำชวน”
4. กดปุ่ม “กดตอบรับ” เบอร์โทรศัพท์เพื่อนที่คุณต้องการตอบรับคำชวน (เลือกได้ 1 เบอร์โทรศัพท์) และกดปุ่ม “ยืนยัน”

รางวัล
ผู้เชิญเพื่อน รับเงินเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 20 บาท หลังเพื่อนตอบรับคำชวน

รายละเอียดและเงื่อนไข

 1. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้ Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this app.
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ชวนยกแก๊ง ได้ยกก๊วน” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 3. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
 4. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 5. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยเติมเงินเข้าแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “True Teen Friend Get Friend ชวนยกแก๊ง ได้ยกก๊วน” เท่านั้น
 8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถชวนเพื่อนที่ สมัครบัญชี TrueMoney Wallet ใหม่มาไม่เกิน 3 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนการชวน
 9. บริษัทจำกัดสิทธิการตอบรับคำชวนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สมัครแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
 11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT

ช้อปที่นี่