ชื่อรายการส่งเสริมการขาย:

“จ่ายค่าเทอมผ่านทรูมันนี่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ”

ระยะเวลารายการการส่งเสริมการขาย:
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 9 พฤศจิกายน 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สามารถจ่ายค่าเทอมผ่าน AU Spark App โดยเลือกวิธีการชำระผ่านทรูมันนี่ วอลลเล็ท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions):
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ได้ชำระค่าเทอมใน AU Spark (“แอพพลิเคชั่น”) ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้รับทรูพอยท์

  1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
  2. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย คือ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 9 พฤศจิกายน 2564
  3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ(ก) นักศึกษาที่ได้ชำระค่าเทอมการศึกษา ใน AU Spark (“แอพพลิเคชั่น”) ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท
  4. นักศึกษาจะได้ทรูพอยท์ 1 ทรูพอยท์ ในการชำระค่าเทอมทุก 200 บาท สูงสุด 300 ทรูพอยท์ต่อการชำระค่าเทอม หนึ่งเทอม
  5. ระบบจะคำนวนทรูพอยท์หลังจากระยะเวลาการจ่ายค่าเทอมสิ้นสุด และทำการเติมทรูพอยท์ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการส่งเสริมการขายนี้ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2564 โดยจะนำทรูพอยท์เข้าเบอร์ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของนักศึกษา ที่เป็นเบอร์ทรูมูฟเอช เท่านั้น
  6. รางวัลทรูพอยท์นี้สามารถนำไปแลกของตามรายการส่งเสริมการขายของทรูพอยท์ตามปกติ
  7. รางวัลทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
  8. บริษัทสงวนสิทธิ์ใน การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของทรูพอยท์ นำทรูพอยท์กลับคืน เปลี่ยนแปลงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ทรูพอยท์ และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด และ/หรือดำเนินการอื่นใดในการยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
วิธีการจ่ายเงินด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท
1. จ่ายค่าเทอม โดยกดเข้าไปที่ปุ่ม Available
2. เลือก Full Amount เพื่อจ่ายเต็มจำนวน และเลือก TrueMoney Wallet
3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียน ไว้กับ TrueMoney Wallet และ กด next
4. ใส่ OTP ที่ได้รับ และ กด confirm
5. เสร็จสิ้นการ ชำระค่าเทอม<br>ผ่าน TrueMoney Wallet
เชื่อมบัญชี