ยอดนิยมด้วยจำนวน
ผู้ดาวน์โหลด

TrueMoney Wallet เป็นแอปพลิเคชั่น
ทางการเงิน ที่ติดอันดับผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศ และด้วยจำนวน ยอดผู้ใช้งานที่มาก ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าลูกค้า ได้มอบความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในบริการ

อุ่นใจด้วยคะแนนประเมิน
อันยอดเยี่ยม

จากการให้คะแนนโดยผู้ใช้งานแอป TrueMoney Wallet บน App Store ถือเป็นเครื่องที่ชี้วัดได้ ว่ามีความพึงพอใจระดับสูง โดยสิ่งนี้เกิดจาก ประสบการณ์การใช้งานอันยอดเยี่ยมระหว่างการ ใช้งานแอปพลิเคชั่น สั่งสมความเชื่อมั่นออกมาเป็น ผลการประเมินอันโดดเด่นที่ชนะใจผู้ใช้งาน

ผลตอบรับจากลูกค้าคือรางวัล

นอกจากคะแนนประเมินอันยอดเยี่ยมที่ TrueMoney Wallet ได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ใช้งานแล้ว คอมเมนท์ หรือผลตอบรับจากลูกค้า คือ รางวัลในการทำงานของเรา ทุกความเห็นของ ผู้ใช้งานคือสิ่งที่ขับเคลื่อนพัฒนาการบริการ ของเราให้ดีเยี่ยมขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เชื่อมั่น และไว้วางใจตลอดไป

จากสถิติที่เราได้ทำการวิจัยกลุ่มลูกค้า พบว่าผู้ ใช้งาน TrueMoney Wallet มีการใช้งาน แอปพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ชี้ให้เห็นว่า ลูกค้าได้มอบความเชื่อมั่น และไว้วางใจเราจึง ส่งผลให้ติดอันดับ 1 ใน 20 ยอดการดาวน์โหลด สูงสุดบน App Store