มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

โครงการ Little Miracle ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็ก
ทุกการบริจาค จะนำไปจัดขยายเตียงและอุปกรณ์การแพทย์ ห้องผู้ปวยเด็กวิกฤต(ไอซียู) และ รักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลน อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เตียงผู้ป่วย ตู้อบเด้กทารกแรกเกิดก่อนกำหนด เครื่องกระตุกหัวใจ เป็นต้น

เชื่อมบัญชี
บริจาค