มูลนิธิดวงประทีป

ร่วมใจ สู้ภัยโควิด
มูลนิธิฯ เข้าช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ มอบถุงยังชีพ แจกอาหาร เจล แอลกอฮอลล์ ร่วมถึงการตรวจเชิงรุกเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อ ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อใ้นแหล่งชุมชน

เชื่อมบัญชี
บริจาค