มูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย

โครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกปัจจุบัน ในขณะนี้ ทั้งรุนแรง และสร้างความเดือดร้อนให้กับไทยเป็นวงกว้าง มีอัตราผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วย ดังนั้นโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการจัดหาเครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนอุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลนเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อระดมทุนให้กับมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย เพื่อจัดหาเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ อุปกรณ์ฉากกั้นสำหรับใช้ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 แผงคัดกรองเชื้อโรค และกล่องอะคริลิกเพื่อทำหัตถการอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นอื่นๆให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เชื่อมบัญชี
บริจาค