มูลนิธิรักษ์ไทย

รักษ์ไทยสู้ COVID-19
เพื่อช่วยคนเปราะบาง ผู้หญิง เด็ก คนชรา สู้ COVID-19 จากการระบาดของ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ เข้าไปถึงชุมชน หมู่บ้านเล็กๆในพื้นที่ห่างไกล จนบางพื้นที่มีการล็อกดาวน์ เราเราจึงเข้าไปช่วยเหลือคนเปราะบาง เพื่อให้พวกเขาได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

เรามีพื้นที่ทำงานของอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถเข้าถึงคนเปราะบางได้อย่างรวดเร็ว หรือหากมีพื้นที่หรือชุมชนอื่น ๆ ต้องการความช่วยเหลือ ทางเราก็จะเร่งประสานงานและดำเนินการส่งความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

ถุงยังชีพสู้ภัย COVID-19 เพื่อคนเปราะบาง ประกอบด้วย สบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ของอุปโภค-บริโภค และยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมไปถึงเตรียม เมล็ดพันธุ์โตเร็ว ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หนังสือ ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิงและคนเปราะบาง เช่น ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมผู้หญ่ ผ้าออมเด็ก หากพื้นที่ใดมีความต้องการ

บริจาค
เชื่อมบัญชี
บริจาค