มูลนิธิแพทย์ชนบท

โครงการการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสนามในโรงพยาบาลชุมชน
วันนี้บุคลากรทางการแพทย์ทุกพื้นที่กำลังสู้กับวิกฤตโควิด-19 อย่างสุดความสามารถ แต่ยังมีแพทย์และโรงพยาบาลชนบทที่ยังขาดแคลน และต้องการการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน
ขอความช่วยเหลือคนไทย ช่วยกันบริจาคเงินตามกำลัง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลชนบททั่วประเทศ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในเวลาฉุกเฉิน #อย่าปล่อยให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง

เชื่อมบัญชี
บริจาค