วัดสะพาน (คลองเตย)

ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19
ทางวัดร่วมกับหลายหน่วยงาน เปิดศูนย์พักคอยและ โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากชุมชนคลองเตย และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงช่วยเหลือทั้งอาหาร และ ของใช้ที่จำเป็นต่างๆ ให้กับผู้ป่วยและ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

เชื่อมบัญชี
บริจาค