เงื่อนไขการรับรางวัลสำหรับผู้เล่นที่ติดอันดับคะแนนสูงสุด ต่อสัปดาห์

ผู้เล่นที่ได้ คะแนนสูงสุด (ลำดับที่ 1 = 5,000 บาท)
ผู้เล่นที่ได้ คะแนนสูงสุด (ลำดับที่ 2 = 4,000 บาท)
ผู้เล่นที่ได้ คะแนนสูงสุด (ลำดับที่ 3 = 3,000 บาท)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีการลิงก์บัญชี กับ Google Play
วิธีการลิงก์บัญชี กับ Google Play

เล่นเกมเลย