ระดับบัญชียืนยันตัวตน - KYC
สิทธิการใช้งาน ระดับขั้นต้น ระดับขั้นสูง
บริการใช้จ่าย/โอนเงิน
ขนาดกระเป๋าวอลเล็ท 200,000 2,000,000
ชำระเงินในประเทศ ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ชำระเงินร้านค้าต่างประเทศ 50,000
ต่อเดือน*
500,000
ต่อวัน
โอนเงินไปบัญชีทรูมันนี่
ธนาคาร และพร้อมเพย์
200,000
ต่อเดือน
2,000,000
ต่อวัน
บริการใช้จ่าย QR พร้อมเพย์
สแกนจ่าย QR พร้อมเพย์
ได้ทุกร้านค้าทั่วประเทศ
บริการออมเงินและลงทุน
ซื้อขายกองทุนรวม
บลน.แอสเซนด์ เวลธ์ คลิก
บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ย 2%
KKP Start Saving คลิก
บริการสินเชืื่อให้ยืม
สินเชื่อส่วนบุคคล
KKP Cash Now
อนุมัติสูงสุด 400,000
ดอกเบี้ยต่ำ 8.99%
คลิก
บริการวงเงินให้ยืม
Pay Next
วงเงินผ่อนสินค้า อนุมัติสูงสุด
50,000.-
คลิก
*สำหรับบัญชีขั้นต้น วงเงินการชำระเงินร้านค้าต่างประเทศที่ 50,000 บาทต่อเดือน จะใช้วงเงินเดียวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับต่างประเทศทั้งหมด (การรับเงินโอน การโอนเงินออก และการเติมเงิน)
**สำหรับลูกค้าชาวไทยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี (ทั้งบัญชีขั้นต้นและขั้นสูง) จะมีวงเงินการใช้งานรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000.- ต่อวัน (สำหรับทุกบริการภายใต้บัญชีทรูมันนี่เดียวกัน)
***จำกัดวงเงินการใช้บริการบัญชีทรูมันนี่ ต่อ 1
หมายเลขบัตรประชาชน

เช็กระดับการยืนยันตัวตนของคุณ

เข้าแอปฯ ไปที่เมนู ฉัน และเลือก ระดับยืนยันตัวตน

ระดับบัญชี: ขั้นต้น

1. ถ่ายรูปบัตรประชาชน

2. สแกนใบหน้าบนแอป

ระดับบัญชี: ขั้นสูง

1. เสียบบัตรประชาชน
ที่จุดให้บริการ

2. สแกนใบหน้าบนแอป

ยืนยันตัวตน
ที่ตู้ทรูมันนี่, 7-Eleven

ขั้นตอนยืนยันตัวตน
ที่ 7-Eleven

ขั้นตอนยืนยันตัวตน
ที่ตู้ทรูมันนี่

จุดให้บริการตู้ทรูมันนี่

สมัคร/เพิ่มระดับบัญชีของคุณ