ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

ประกาศผล 1 ก.ค. 62 เวลา 18.00 น.

ตรวจสอบการยื่นเสนอราคา Bao Bao

*ผลรางวัลนี้คำนวณจากผู้เล่นที่ทำการโอนเงินเสนอราคา
ของรางวัลแต่ละชิ้นในครั้งแรกเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข