โปรโมชันทรูมันนี่

“อยากมีเงินเก็บ
แต่เก็บเงินไม่ได้สักที”

วันนี้! ทรูมันนี่ช่วยคุณออมเงินได้
ฟีเจอร์ใหม่ เพิ่มโอกาสให้เงินเติบโต
เป็นไปได้ง่ายขึ้น สำหรับทุกคน

KKP START SAVING
ตัวช่วยออมเงินอัตโนมัติ
ฝากง่าย ใช้สะดวก

ได้ดอกเบี้ยสูงสุด

* คำนวณจากดอกเบี้ยปกติ 2% ต่อปี และดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปี เทียบเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ย 3% ต่อปี

5 ข้อดี ฝากเงินอัตโนมัติ

ตั้งเวลาฝากได้

สะดวก ไม่ต้องกลัวลืม

ไม่มีขั้นต่ำ

ไม่บังคับฝากประจำ

ดอกเบี้ยเงินฝาก

สูงถึง 4%*

ฟรี! ค่าธรรมเนียม

แจ้งเตือนรายการเงินฝากเข้าทุกเดือน

หักบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้

ธนาคารไหนก็ได้ไม่จำกัด

*อัตราดอกเบี้ยจะคิดจากยอดตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ยอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวัน (บาท) อัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี อัตราดอกเบี้ยโบนัสต่อปี*
เมื่อสมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จ
ไม่เกิน 5,000 2%
(ตั้งแต่บาทแรก)
มากกว่า 5,000 – 50,000 + 2%**
(คำนวนจากยอดเงินฝากคงเหลือ เฉพาะส่วนที่เกิน 5,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท)
มากกว่า 50,000
แต่ไม่เกิน 1,000,000
1.55%
(ตั้งแต่บาทแรก)
ส่วนที่เกิน 1,000,000 0.50%
(เฉพาะส่วนที่เกิน)

*ลูกค้าที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เมื่อมีเงินฝากคงเหลือสิ้นวัน มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป
**การคำนวนอัตราดอกเบี้ยโบนัส คิดจากยอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวันสำหรับส่วนที่เกิน 5,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ตัวอย่างการคำนวนดอกเบี้ย

เมื่อมีเงินฝากตั้งต้นในบัญชี My Saving (KKP) 5,000 บาท และ มีการตั้งฝากเงินอัตโนมัติ 1,000 บาททุกเดือน

เงินที่ฝาก
แต่ละเดือน
เงินฝากสะสม
เมื่อฝากเงินอัตโนมัติ
ดอกเบี้ย 2% ต่อปี*
จากการฝากเงินปกติ (บาท)
ดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มเติม 2% ต่อปี**
จากการฝากเงินอัตโนมัติ (บาท)
เดือน 0
(ฝากเงิน 5,000 บ.)
5,000 8.3
เดือนที่ 1
(ฝากเงิน 1,000 บ.)
6,000 20.0 1.7
เดือนที่ 2
(ฝากเงิน 1,000 บ.)
7,000 35.0 6.7
เดือนที่ 3
(ฝากเงิน 1,000 บ.)
8,000 53.3 15.0

*ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
**ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไปเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากเดือนที่ลูกค้าสมัครฝาก

เงื่อนไขสมัครอัตโนมัติและฝากเงินเพิ่มรับอัตราดอกเบี้ยโบนัส
ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก KKP Start Saving และสมัครฝากอัตโนมัติและมีการตัดเงินฝากจากธนาคารอื่นๆ ทุกเดือน ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไปเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากเดือนที่ลูกค้าสมัครฝาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • หากลูกค้าสมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จในช่วงวันที่ 1-25 พ.ค. 2566 ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2566 และจ่ายดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ส.ค. 2566
  • หากลูกค้าสมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จในช่วงวันที่ 26 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2566 ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2566 และจ่ายดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 30 ก.ย. 2566
  • หากลูกค้าสมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จในช่วงวันที่ 26 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2566 ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2566 และจ่ายดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ต.ค. 2566

หมายเหตุ: ระยะเวลาโครงการโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 25 กรกฎาคม 2566 หรือจนกว่ายอดสมัครบริการตั้งฝากเงินอัตโนมัติและฝากเงินสำเร็จครบ 100,000 สิทธิ์คนแรก

วิธีตั้งค่าฝากเงินอัตโนมัติ
1. เข้าเมนู <b>ออมเงิน ดอกเบี้ยสูง</b> และกด <b>ฝากเงิน</b>
2. เลือก <b>ฝากเงินอัตโนมัติ</b>
3. กดปุ่ม <b>ฝากเงิน</b>
4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝากอัตโนมัติ
5. เลือกวันที่ต้องการให้ระบบหักเงินเพื่อฝากเงินอัตโนมัติ
6.เลือกบ้ญชีที่ต้องการให้ระบบหักเงินอัตโนมัติ
7. <b>ตั้งรายการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จ</b> ระบบจะทำการหักเงินอัตโนมัติเพื่อฝากเงินใ้หคุณทุกเดือน
คำถามที่พบบ่อย
การฝากเงินอัตโนมัติคือบริการใหม่จากทรูมันนี่ เปรียบเสมือนผู้ช่วยออมเงินให้ลูกค้า สามารถกำหนดจำนวนเงินและวันที่ให้ระบบนำเงินมาฝากที่บัญชี KKP Start Saving โดยระบบจะทำการตัดเงินอัตโนมัติจากช่องทางที่ลูกค้าผูกไว้
ลูกค้าเก่าสามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่ เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าจะสามารถสมัครบริการฝากเงินอัตโนมัติเมื่อทำการเปิดบัญชี KKP Start Saving (My Saving) แล้วเท่านั้น
2. ลูกค้าสามารถสมัครบริการ ฝากเงินอัตโนมัติได้ 2 ทาง เมื่อกดเข้าเมนู ฝากเงิน จากหน้า Home ของ KKP Saving ดังต่อไปนี้
1. เลือก ตั้งรายการฝากเงินอัตโนมัติ ในหน้าทำรายการฝากเงิน
2. เลือก ฝากเงินอัตโนมัติจาก หน้าเลือกช่องทางการฝากเงิน
3. ลูกค้าสามารถเลือกวันที่ และจำนวนเงิน ในการฝากเงินอัตโนมัติที่ต้องการได้
4. ลูกค้าจะถูกตัดเงินตามจำนวนที่ต้องการในวันที่ตั้งค่าการทำรายการอัตโนมัติ
5. ระบบจะทำการหักเงิน ครั้งต่อไปในเดือนถัดไปตามวันที่ ที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้วันที่ 3 และลูกค้าเลือกตั้งฝากเงินอัตโนมัติวันที่ 5 ของทุกเดือน ลูกค้าจะถูกตัดเงินในวันที่สมัครทันที (วันที่ 3) โดยที่วันที่ 5 ของเดือนนี้ลูกค้าจะไม่ถูกหักเงิน ระบบจะทำการหักเงินอีกครั้งในวันที่ 5 ของเดือน ถัดไป

1. ลูกค้าจะต้องเป็นลูกค้าทรูมันนี แล้วมีบัญชี KKP Start Saving
2. ลูกค้าจะต้องตั้งฝากเงินอัตโนมัติรายเดือน เข้า KKP Start Saving
3. ลูกค้าจะต้องมีเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีเป็นอย่างน้อย 5,000 บาท
4. สำหรับผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญ 100,000 คนแรก

ลูกค้าได้รับการคำนวณ ดอกเบี้ยโบนัส เริ่มในเดือนถัดไปของวันที่ลูกค้าเริ่มสมัครบริการ ฝากเงินอัตโนมัติ โดยจะตัดรอบวันที่ 25 ของทุกเดือน (ในกรณีที่ลูกค้าสมัครหลังวันที่ 25 ลูกค้าจะเข้าร่วมการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสในเดือนหน้าหน้า) และลูกค้าจะได้รับ ดอกเบี้ยโบนัส 3 เดือนหลังจากที่สมัครบริการ

ตัวอย่าง
ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จในวันที่ 1 พ.ค. 2556 วันคำนวณดอกเบี้ยโบนัส 1 มิ.ย. ถึง 31 ส.ค. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ส.ค.

ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จในวันที่ 30 พ.ค. 2556 วันคำนวณดอกเบี้ยโบนัส 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 30 ก.ย.

เพิ่มเติม ลูกค้าจะได้รับการคำนวณดอกเบี้ยโบนัส เมื่อมีเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน 5,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยหลังจากที่ลูกค้ามีการฝากอัตโนมัติรายเดือนสำเร็จครบ 3 เดือน ในวันที่สิ้นเดือน

รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัส

ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. – 25 พ.ค. 2556 จะเริ่มได้ดอกเบี้ยโบนัส 1 มิ.ย. ถึง 31 ส.ค. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ส.ค.

ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2556 จะเริ่มได้ดอกเบี้ยโบนัส 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 30 ก.ย.

ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จภายในวันที่ 26 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2556 จะเริ่มได้ดอกเบี้ยโบนัส 1 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ต.ค.

ฝากเงินอัตโนมัติ