“อยากมีเงินเก็บ
แต่เก็บเงินไม่ได้สักที”

วันนี้! ทรูมันนี่ช่วยคุณออมเงินได้
ฟีเจอร์ใหม่ เพิ่มโอกาสให้เงินเติบโต
เป็นไปได้ง่ายขึ้น สำหรับทุกคน

KKP START SAVING
ตัวช่วยออมเงินอัตโนมัติ
ฝากง่าย ใช้สะดวก

ได้ดอกเบี้ยสูงสุด

* คำนวณจากดอกเบี้ยปกติ 2% ต่อปี และดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปี เทียบเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ย 3% ต่อปี

5 ข้อดี ฝากเงินอัตโนมัติ

ตั้งเวลาฝากได้

สะดวก ไม่ต้องกลัวลืม

ไม่มีขั้นต่ำ

ไม่บังคับฝากประจำ

ดอกเบี้ยเงินฝาก

สูงถึง 4%*

ฟรี! ค่าธรรมเนียม

แจ้งเตือนรายการเงินฝากเข้าทุกเดือน

หักบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้

ธนาคารไหนก็ได้ไม่จำกัด

*อัตราดอกเบี้ยจะคิดจากยอดตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ยอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวัน (บาท) อัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี อัตราดอกเบี้ยโบนัสต่อปี*
เมื่อสมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จ
ไม่เกิน 5,000 2%
(ตั้งแต่บาทแรก)
มากกว่า 5,000 – 50,000 + 2%**
(คำนวนจากยอดเงินฝากคงเหลือ เฉพาะส่วนที่เกิน 5,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท)
มากกว่า 50,000
แต่ไม่เกิน 1,500,000
1.55%
(ตั้งแต่บาทแรก)
ส่วนที่เกิน 1,500,000 0.50%
(เฉพาะส่วนที่เกิน)

*ลูกค้าที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เมื่อมีเงินฝากคงเหลือสิ้นวัน มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป
**การคำนวนอัตราดอกเบี้ยโบนัส คิดจากยอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวันสำหรับส่วนที่เกิน 5,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
***ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโบนัสสะสมตามวันที่กำหนด ที่ระบุในเงื่อนไขสมัครอัตโนมัติและฝากเงินเพิ่มรับอัตราดอกเบี้ยโบนัส หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด (ถ้ามี)

ช่วงที่ 1: สมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 25 ส.ค. 66
ระยะเวลาในการคำนวนดอกเบี้ยโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยโบนัส มีรายละเอียดดังนี้
ช่วงเวลาที่สมัครฝากเงิน
อัตโนมัติสำเร็จครั้งแรก*
วันที่คำนวนดอกเบี้ยโบนัส
(ระยะเวลาโปรโมชั่น)
วันที่จ่ายดอกเบี้ยโบนัส วันที่คำนวณดอกเบี้ยโบนัส
(ขยายระยะเวลาโปรโมชั่น)
วันที่จ่ายดอกเบี้ยโบนัส
จากการขยายระยะเวลาโปรโมชั่น
1 พ.ค. – 25 พ.ค. 66 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 66 31 ส.ค. 66 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 66 31 ธ.ค. 66
26 พ.ค. – 25 มิ.ย. 66 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 66 31 ธ.ค. 66
26 มิ.ย. – 25 ก.ค. 66 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 66 31 ต.ค. 66 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 66 31 ธ.ค. 66
26 ก.ค. – 25 ส.ค. 66 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 66 30 พ.ย. 66 1 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 66 31 ธ.ค. 66

หมายเหตุ:

 • * ลูกค้าที่เปิดบัญชีและสมัครบริการตั้งฝากอัตโนมัติตามสำเร็จในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นครั้งแรกเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์คำนวณดอกเบี้ยโบนัสรายละเอียดตามตารางข้างต้น
 • ระยะเวลาโครงการโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 25 ส.ค. 2566
 • ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่ายอดสมัครบริการตั้งฝากอัตโนมัติและฝากเงินสำเร็จครบ 100,000 สิทธิ์

ช่วงที่ 2: สมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 26 ส.ค. – 25 ธ.ค. 66
ระยะเวลาในการคำนวนดอกเบี้ยโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงเวลาที่สมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จครั้งแรก* วันที่คำนวนดอกเบี้ยโบนัส
(ระยะเวลาโปรโมชั่น)
วันที่จ่ายดอกเบี้ยโบนัส
26 ส.ค. 66 – 25 ก.ย. 66 1 ต.ค. 66– 31 มี.ค. 67 31 ธ.ค. 66 และ 31 มี.ค. 67
26 ก.ย. 66 – 25 ต.ค. 66 1 พ.ย. 66 – 31 มี.ค. 67 31 ธ.ค. 66 และ 31 มี.ค. 67
26 ต.ค. 66 – 25 พ.ย. 66 1 ธ.ค. 66 – 31 มี.ค. 67 31 ธ.ค. 66 และ 31 มี.ค. 67
26 พ.ย. 66 – 25 ธ.ค. 66 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 31 มี.ค. 67

หมายเหตุ:

 • * ลูกค้าที่เปิดบัญชีและสมัครบริการตั้งฝากอัตโนมัติก่อนวันที่ 26 ส.ค. 2566 ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 • ระยะเวลาโครงการโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2566 – 25 ธ.ค. 2566
 • ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่ายอดสมัครบริการตั้งฝากอัตโนมัติและฝากเงินสำเร็จครบ 100,000 สิทธิ์

ช่วงที่ 3: สมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 66 – 25 เม.ย 67
ระยะเวลาในการคำนวนดอกเบี้ยโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงเวลาที่สมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จครั้งแรก* วันที่คำนวนดอกเบี้ยโบนัส
(ระยะเวลาโปรโมชั่น)
วันที่จ่ายดอกเบี้ยโบนัส
26 ธ.ค. 66 – 25 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 – 30 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67
26 ม.ค. 67 – 25 ก.พ. 67 1 มี.ค. 67 – 31 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67
26 ก.พ. 67 – 25 มี.ค. 67 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 30 มิ.ย. 67
26 มี.ค. 67 – 25 เม.ย. 67 1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 31 ก.ค. 67
 • *ลูกค้าที่เปิดบัญชีและสมัครบริการตั้งฝากอัตโนมัติก่อนวันที่ 26 ธ.ค. 2566 ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 • ระยะเวลาโครงการโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2566 – 25 เม.ย. 2567
 • ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่ายอดสมัครบริการตั้งฝากอัตโนมัติและฝากเงินสำเร็จครบ 100,000 สิทธิ์
ตัวอย่างการคำนวนดอกเบี้ย

เมื่อมีเงินฝากตั้งต้นในบัญชี My Saving (KKP) 5,000 บาท และ มีการตั้งฝากเงินอัตโนมัติ 1,000 บาททุกเดือน

เงินที่ฝาก
แต่ละเดือน
เงินฝากสะสม
เมื่อฝากเงินอัตโนมัติ
ดอกเบี้ย 2% ต่อปี*
จากการฝากเงินปกติ (บาท)
ดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มเติม 2% ต่อปี**
จากการฝากเงินอัตโนมัติ (บาท)
เดือน 0
(ฝากเงิน 5,000 บ.)
5,000 8.3
เดือนที่ 1
(ฝากเงิน 1,000 บ.)
6,000 20.0 1.7
เดือนที่ 2
(ฝากเงิน 1,000 บ.)
7,000 35.0 6.7
เดือนที่ 3
(ฝากเงิน 1,000 บ.)
8,000 53.3 15.0

*ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
**ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไปเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากเดือนที่ลูกค้าสมัครฝาก

เงื่อนไขสมัครอัตโนมัติและฝากเงินเพิ่มรับอัตราดอกเบี้ยโบนัส
ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก KKP Start Saving และสมัครฝากอัตโนมัติและมีการตัดเงินฝากจากธนาคารอื่นๆ ทุกเดือน ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไปเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากเดือนที่ลูกค้าสมัครฝาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • หากลูกค้าสมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จในช่วงวันที่ 1-25 พ.ค. 2566 ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2566 และจ่ายดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ส.ค. 2566
 • หากลูกค้าสมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จในช่วงวันที่ 26 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2566 ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2566 และจ่ายดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 30 ก.ย. 2566
 • หากลูกค้าสมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จในช่วงวันที่ 26 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2566 ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2566 และจ่ายดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ต.ค. 2566
 • หากลูกค้าสมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จในช่วงวันที่ 26 ก.ค. – 25 ส.ค. 2566 ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 พ.ย. 2566 และจ่ายดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 30 พ.ย. 2566

หมายเหตุ: ระยะเวลาโครงการโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 25 กรกฎาคม 2566 หรือจนกว่ายอดสมัครบริการตั้งฝากเงินอัตโนมัติและฝากเงินสำเร็จครบ 100,000 สิทธิ์คนแรก

วิธีตั้งค่าฝากเงินอัตโนมัติ
1. เข้าเมนู <b>ออมเงิน ดอกเบี้ยสูง</b> และกด <b>ฝากเงินอัตโนมัติ</b>
2. กดปุ่ม <b>ฝากเงิน</b>
3. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝากอัตโนมัติ
4. เลือกวันที่ต้องการให้ระบบหักเงินเพื่อฝากเงินอัตโนมัติ
5. เลือกบ้ญชีที่ต้องการให้ระบบหักเงินอัตโนมัติ
6. <b>ตั้งรายการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จ</b> ระบบจะทำการหักเงินอัตโนมัติเพื่อฝากเงินใ้หคุณทุกเดือน
คำถามที่พบบ่อย
การฝากเงินอัตโนมัติคือบริการใหม่จากทรูมันนี่ เปรียบเสมือนผู้ช่วยออมเงินให้ลูกค้า สามารถกำหนดจำนวนเงินและวันที่ให้ระบบนำเงินมาฝากที่บัญชี KKP Start Saving โดยระบบจะทำการตัดเงินอัตโนมัติจากช่องทางที่ลูกค้าผูกไว้
ลูกค้าเก่าสามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่ เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าจะสามารถสมัครบริการฝากเงินอัตโนมัติเมื่อทำการเปิดบัญชี KKP Start Saving (My Saving) แล้วเท่านั้น
2. ลูกค้าสามารถสมัครบริการ ฝากเงินอัตโนมัติได้ 2 ทาง เมื่อกดเข้าเมนู ฝากเงิน จากหน้า Home ของ KKP Saving ดังต่อไปนี้
1. เลือก ตั้งรายการฝากเงินอัตโนมัติ ในหน้าทำรายการฝากเงิน
2. เลือก ฝากเงินอัตโนมัติจาก หน้าเลือกช่องทางการฝากเงิน
3. ลูกค้าสามารถเลือกวันที่ และจำนวนเงิน ในการฝากเงินอัตโนมัติที่ต้องการได้
4. ลูกค้าจะถูกตัดเงินตามจำนวนที่ต้องการในวันที่ตั้งค่าการทำรายการอัตโนมัติ
5. ระบบจะทำการหักเงิน ครั้งต่อไปในเดือนถัดไปตามวันที่ ที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้วันที่ 3 และลูกค้าเลือกตั้งฝากเงินอัตโนมัติวันที่ 5 ของทุกเดือน ลูกค้าจะถูกตัดเงินในวันที่สมัครทันที (วันที่ 3) โดยที่วันที่ 5 ของเดือนนี้ลูกค้าจะไม่ถูกหักเงิน ระบบจะทำการหักเงินอีกครั้งในวันที่ 5 ของเดือน ถัดไป

1. ลูกค้าจะต้องเป็นลูกค้าทรูมันนี แล้วมีบัญชี KKP Start Saving
2. ลูกค้าจะต้องตั้งฝากเงินอัตโนมัติรายเดือน เข้า KKP Start Saving
3. ลูกค้าจะต้องมีเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีเป็นอย่างน้อย 5,000 บาท
4. สำหรับผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 100,000 สิทธิ์ และขยายระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มอีก 100,000 สิทธิ์

ลูกค้าได้รับการคำนวณ ดอกเบี้ยโบนัส เริ่มในเดือนถัดไปของวันที่ลูกค้าเริ่มสมัครบริการ ฝากเงินอัตโนมัติ โดยจะตัดรอบวันที่ 25 ของทุกเดือน (ในกรณีที่ลูกค้าสมัครหลังวันที่ 25 ลูกค้าจะเข้าร่วมการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสในเดือนหน้าหน้า) และลูกค้าจะได้รับ ดอกเบี้ยโบนัส 3 เดือนหลังจากที่สมัครบริการ

ตัวอย่าง
ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จในวันที่ 1 พ.ค. 2556 วันคำนวณดอกเบี้ยโบนัส 1 มิ.ย. ถึง 31 ส.ค. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ส.ค.

ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จในวันที่ 30 พ.ค. 2556 วันคำนวณดอกเบี้ยโบนัส 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 30 ก.ย.

เพิ่มเติม ลูกค้าจะได้รับการคำนวณดอกเบี้ยโบนัส เมื่อมีเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน 5,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยหลังจากที่ลูกค้ามีการฝากอัตโนมัติรายเดือนสำเร็จครบ 3 เดือน ในวันที่สิ้นเดือน

รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัส

ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. – 25 พ.ค. 2556 จะเริ่มได้ดอกเบี้ยโบนัส 1 มิ.ย. ถึง 31 ส.ค. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ส.ค.

ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2556 จะเริ่มได้ดอกเบี้ยโบนัส 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 30 ก.ย.

ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จภายในวันที่ 26 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2556 จะเริ่มได้ดอกเบี้ยโบนัส 1 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ต.ค.

ฝากเงินอัตโนมัติ