วิธีการสั่งอาหาร foodpanda
จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

1. สั่งซื้ออาหารผ่าน foodpanda
2. เลือก TrueMoney Wallet
3. กด OK เพื่อเชื่อมต่อกับ TrueMoney Wallet
4. ยืนยันการสั่งซื้อ
5. รอรับอาหารได้เลย
สั่ง foodpanda เลย

รายการส่งเสริมการขาย
อิ่มคุ้ม ทุกเมนูโปรดที่ foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 130 บาท เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับส่วนลด สำหรับการสั่งอาหาร/สินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th 
 2. สั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
 3. รับสิทธิพิเศษผ่านการใช้โค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันดังนี้
  • ลูกค้าใหม่ที่สมัครสมาชิก foodpanda และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
  • กรอกโค้ด TMWNEW80 ในช่องกรอกรหัส และเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเลท ก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าเท่านั้น เพื่อรับส่วนลด 50% สูงสุด 80 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 บาท (จำกัด 6,250 สิทธิ์ต่อเดือน)
  • ลูกค้าปัจจุบัน foodpanda และจ่ายด้วยด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท กรอกโค้ด “TMN5022” ในช่องกรอกรหัส และเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าเท่านั้น เพื่อรับส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 120 บาท  (จำกัด 30,000 สิทธิ์ ต่อเดือน)
 4. ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสินค้าของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 5. ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
 6. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
 7. จำกัด 1 สิทธิ์ / 2 โค้ดส่วนลด / ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญและ ใช้ได้กับแอปพลิเคชัน foodpanda เท่านั้น
 8. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นของ foodpanda ได้  
 9. โปรโมชั่นใช้ได้กับบริการ จัดส่ง/รับอาหาร จาก foodpanda เฉพาะร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการในพื้นที่จัดส่ง
 10. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi Pizza Hut (บางสาขา) และ S&P (บางสาขา)

รายละเอียดของรางวัล

 1. โค้ดส่วนลดTMWNEW80” ส่วนลด 50% สูงสุด80 บาทเฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิก foonpanda ใหม่ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท (จำกัด 6,250 สิทธิ์ต่อเดือน)
 2. โค้ดส่วนลด “TMN5022” ส่วนลด 50 บาทสำหรับลูกค้าปัจจุบัน foodpanda และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท (จำกัด 30,000 สิทธิ์) 

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “อิ่มคุ้ม ทุกเมนูโปรดที่ foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 130 บาท เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ร่วมกับ foodpanda Thailand
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย foodpanda บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
 4. รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการใช้โค้ดส่วนลดบน foodpandaด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
  4.1
  โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นของ foodpanda ได้
  4.2 โปรโมชั่นใช้ได้กับบริการ จัดส่ง/รับอาหาร จาก foodpanda เฉพาะร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการในพื้นที่จัดส่ง
  4.3 ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi Pizza Hut (บางสาขา) และ S&P (บางสาขา)
  4.4 บริษัทฯ และ foodpanda (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ และ foodpanda (Thailand) ถือเป็นที่สุด
  4.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ และ foodpanda (Thailand) กำหนด
 5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ
  • ลูกค้าใหม่ที่สมัครสมาชิก foodpanda และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท กรอกโค้ด TMWNEW80 ในช่องกรอกรหัส และเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าเท่านั้น เพื่อรับส่วนลด 50% สูงสุด 80 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 บาท  (จำกัด 6,250 สิทธิ์ต่อเดือน)
  • ลูกค้าปัจจุบัน foodpanda และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท กรอกโค้ด “TMN5022” ในช่องกรอกรหัส และเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ต ก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าเท่านั้น เพื่อรับส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 120 บาท (จำกัด 30,000 สิทธิ์)
 6. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
 7. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 8. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง
 13. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda (Thailand) ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.foodpanda.co.th/ หรือ food panda application หรือ foodpanda facebook (www.facebook.com/FoodpandaThailand/)
 14. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล[email protected]
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Smart Pay
ช่องทางชำระเงินอัตโนมัติ

บริการอื่นๆ
โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT

สั่ง foodpanda กันเลย