ใครอยากมีเงินล้าน บลน. แอสเซนด์เวลธ์
มีเคล็ด(ไม่ลับ)มาฝาก ผ่าน กองทุนรวม เงินพันเป็นเงินล้าน

การจะมีเงิน 10 ล้านบาททำอย่างไร คำตอบแรกเลยก็คือ เก็บเงินให้ได้  333,333 บาททุกปี ใช้เวลา 30 ปี ในบัญชีเราก็จะมีเงินสิบล้านมาครอบครองตามเป้าที่กำหนดไว้ แต่ในชีวิตจริง ไม่ใช่ว่าทุกคนจะออมเงินจำนวนหลักแสนได้ ถ้าไม่ได้มีรายได้เฉียดล้านต่อเดือน ยิ่งเป็นมนุษย์เงินเดือน ค่าใช้จ่ายหลายอย่างถาถม นอกจากการออมอย่างสม่ำเสมอแล้วนั้น  ถ้าเรารู้จักนำเงินไปลงทุนใน กองทุนรวม,หุ้น,ฉลากออมสิน, เพิ่มเติมจากการออมเงินฝากธนาคาร มูลค่าเงินออมก็จะเพิ่มขึ้นในรูปแบบผลตอบแทน และยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น

ซื้อกองทุนรวม-เงินพันเป็นเงินล้าน

วันนี้ ถ้าคุณมีเงิน 1,000 บาท นำไปฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ จะได้ดอกเบี้ยอัตรา 1% ฝาก 1 ปี จะได้ดอกเบี้ย 10 บาท ถ้าฝาก 30 ปี คุณจะได้มีเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยประมาณ 1,348  บาท แต่ถ้าคุณนำเงิน 1,000 บาท นี้มาลงทุนในกองทุนรวมและคาดหวังผลตอบแทน 10% ต่อปี* จากการลงทุน 30 ปี เงินของคุณจะเติบโตเป็น 17,449  บาทงินลงทุนของคุณสามารถเติบโตขึ้นถึง 17 เท่าตัวเลยทีเดียว *ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ทั้งนี้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับประเภทกองทุนรวม และสภาวะตลาด ซึ่งผลการดำเนินงานอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ออมเงินและลงทุนเดือนละ 5,000 บาท ภายในเวลา 30 ปี เราจะมีเงินออมอยู่ 1,800,000 บาท  และ
ได้เงินกำไรจากการลงทุน 8,200,000 บาท การมีเงิน10 ล้านบาท เพื่อความมั่นคงในยามเกษียณ ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป

เราทุกคนมีโอกาสสร้างเงินล้านให้มั่งคั่งกันได้ทันนั้น สิ่งที่นักลงทุนควรทำในวันนี้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายก็คือ

  1. เก็บเงินลงทุนทุกเดือน เก็บได้มากหรือเก็บได้น้อยในวันนี้ไม่สำคัญเท่ากับ เริ่มเก็บเงิน จนเป็นนิสัย
  2. ศึกษาหาความรู้การลงทุน เพื่อเลือกกองทุนที่จะนำเงินไปลงทุนได้เหมาะสม และสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้ตามต้องการ

ซื้อกองทุนกับบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัดปลอดภัยหรือไม่ (กองทุน)

ปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(กองทุน)ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง นอกจากนั้น ชื่อบัญชียังเป็นของลูกค้าเอง (Non Omnibus)

บลน.แอสเซนด์เวลธ์ แนะนำวิธีการจัดพอร์ตการลงทุนเบื้องต้นตามระดับความเสี่ยงที่ตัวคุณเองยอมรับได้
รายละเอียดเพิ่มเติม >> วิธีการจัดการพอร์ตกับ บลน.แอสเซนด์เวลธ์ 

คำเตือน

  •  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน 
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากสนใจลงทุนกองทุนดังกล่าว สามารถเปิดบัญชี และพร้อมลงทุนได้ทันทีผ่านบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> เปิดบัญชีลงทุนผ่านบลน.แอสเซนด์ เวลธ์