เรื่องราวน่ารู้

กองทุนทดแทนเงินฝากดอกเบี้ยต่ำ

ในยุคดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ และการปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลืออยู่ที่ 1 ล้าน

การฝากเงินไว้อย่างเดียวอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป เชื่อว่าหลายๆคนมองหาทางเลือกในการเก็บออม ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินในธนาคาร ก่อนอื่นมาทำความรู้จัก กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่เป็นทางเลือกนึงที่น่าสนใจก่อน กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้เอกชน หรือ ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น โดยที่ตราสารหนี้เหล่านี้ต้องมีอายุตราสารเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 1 ปี

กองทุนตราสารหนี้เหมาะกับเป็นแหล่งพักเงินที่ดี ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสม และไม่ทำให้เงินต้นได้รับความเสียหาย แถมมีผู้จัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่บริหารเงินลงทุนของเราให้เติบโต ไม่ต้องคอยติดตามราคาทรัพย์สินรายวัน อีกทั้ง กองทุนตราสารหนี้ เป็นตัวช่วยในกระจายความเสี่ยงของพอร์ต เพราะมีความเสี่ยงต่ำกว่าสินทรัพย์การลงทุนบางประเภท เช่น หุ้น ทองคำอสังหาริมทรัพย์ 

ตราสารหนี้ คืออะไร?

ตราสารหนี้ คือ ตราสารการลงทุนประเภทหนึ่งที่จ่ายรายได้แบบคงที่ออกมาให้กับนักลงทุน (Fixed Income) ซึ่งนักลงทุนจะตกอยู่ในสถานะผู้ปล่อยกู้ (Loaner) โดยที่ทางรัฐหรือบริษัทที่เป็นคนออกตราสารจะได้สถานะที่ตรงกันข้ามก็คือ การเป็นผู้ยืม (Borrower) อีกนัยหนึ่งเราอาจจะเรียกผู้ปล่อยกู้ว่า “เจ้าหนี้ (Creditor)” และผู้ยืมว่า “ลูกหนี้ (Debtor)” ได้เช่นเดียวกัน

กองทุนตราสารหนี้ ระยะสั้น กลาง ยาว มีความแตกต่างกันอย่างไร?

  • ตราสารหนี้ระยะสั้น = ตราสารหนี้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
  • ตราสารหนี้ระยะกลาง = ตราสารหนี้ที่มีอายุ 2-10 ปี
  • ตราสารหนี้ระยะยาว = ตราสารหนี้ที่มีอายุ 10-30 ปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้มาจากไหน?

สิ่งที่นักลงทุนจะได้จากการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน หรือพันธบัตรรัฐบาล คือ ดอกเบี้ยรับตามที่กำหนดไว้ (Coupon) และกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อขาย (Capital Gain) หากขายได้ที่ราคาสูงกว่าราคาซื้อ แต่ถ้าขายได้ต่ำกว่าราคาซื้อก็จะขาดทุน

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เหมาะกับใคร?

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้นั้นเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก และไม่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงหรือหวือหวา ซึ่งกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ไปลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภทก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันออกไป เช่น หากไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ก็จะมีความเสี่ยงต่ำมาก และจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากไปลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน แต่ก็ยังถือว่าเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้กองทุนรวมตราสารหนี้ยังเหมาะกับผู้ที่พลาดโอกาสในการซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มักจะมีการแย่งกันจองซื้อในช่วงที่ออกเสนอขาย

บลน.แอสเซนด์ เวล์ขอนำเสนอกองทุนที่มีการขายในแพลตฟอร์มของบริษัท ดังนี้

5 อันดับกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น มีผลตอบแทนโดดเด่น 

ชื่อกองทุน บลจ. ผลตอบแทนย้อนหลัง 1  ปี (%)
ONE-FAR บลจ.วรรณ 1.03%
KKP PLUS บลจ.เกียรตินาคิน ภัทร 0.94%
MMM-PLUS บลจ.เอ็มเอฟซี 0.92%
KFSMART บลจ.กรุงศรี 0.90%
WE-INCOME บลจ.วี 0.88%

*ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังจาก Morningstar ณ​ วันที่ 11 กันยายน 2021

แต่ถ้าสามารถคงเงินจำนวนนี้ในระบบการลงทุนได้นานกว่า 6 เดือน การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาวน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เพราะสามารถลงทุนได้นานขึ้น และสามารถลงทุนกับกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มเติมได้อีกด้วย

5 อันดับกองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง มีผลตอบแทนโดดเด่น

ชื่อกองทุน บลจ. ผลตอบแทนย้อนหลัง 1  ปี (%)
KKP ACT FIXED บลจ.เกียรตินาคิน ภัทร 2.56%
KFAFIX-A บลจ.กรุงศรี 2.19%
SCBRF บลจ.ไทยพาณิชย์ 2.06%
SMART-PLUS บลจ.เอ็มเอฟซี 1.87%
PRINCIPAL iFIXED-A บลจ.พรินซิเพิล 1.87%

*ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังจาก Morningstar ณ​ วันที่ 11 กันยายน 2021

สุดท้ายนี้ ถ้านักลงทุนมีเงินก้อนหนึ่งที่ทิ้งไว้ในบัญชีธนาคารเฉยๆ แล้วรู้สึกว่าอยากได้แหล่งพักเงินที่ให้ผลตอบแทนมากกว่านี้ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ 

คำเตือน 

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้ใจ ลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนการลงทุน 
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน 
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ซื้อกองทุนกับบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัดปลอดภัยหรือไม่ (กองทุน)

กองทุนรวมโดยบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด คือ บริการซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก (Paperless) และลูกค้าสามารถซื้อ-ขาย กองทุนได้หลายบลจ. ซึ่งปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(กองทุน)ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง นอกจากนั้น ชื่อบัญชียังเป็นของลูกค้าเอง (Non Omnibus)

ข้อดีของการซื้อกองทุนผ่านบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 

  • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกที ตลอด24 ชั่วโมง และดูพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา
  • ค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขายเท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.
  • เงินจากการขายกองทุนจะเข้าที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท