UOBSHC

กองทุนเปิด UOBSHC หนึ่งในกลุ่มกองทุน Healthcare ที่น่าจับตา

UOB Smart Global Healthcare Fund โอกาสที่พอร์ตการลงทุนของคุณจะแข็งแรง

ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด 19 ทำให้คนตระหนักถึงความสำคัญของ healthcare มากขึ้นกว่าเดิม ไม่เฉพาะในเรื่องของการรักษา (การใช้ยา) แต่ยังรวมไปถึงการป้องกัน(วัคซีน) หรือแม้แต่ในกลุ่มประกันชีวิตประกันสุขภาพก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้กลุ่ม Healthcare มีความน่าสนใจในการลงทุนระยะยาว กองทุนเปิด UOBSHC เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited ซึ่งกองทุน เปิด UOBSHC มีนโยบายลงทุนถึง 4 ด้านดังนี้

1) เทคโนโลยีทางการแพทย์
2) การคิดค้นและผลิตยา
3) การให้บริการทางการแพทย์
4) เทคโนโลยีชีวภาพ

3 จุดเด่นของกองทุนเปิด UOBSHC

 • กองทุน Healthcare บริหารโดย Wellington ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมาอย่างยาวนาน ทีมบริหารจัดการกองทุน มีความเชี่ยวชาญในกลุ่ม Healthcare ซึ่งในจำนวนนั้นมีบุคลากรทางการแพทย์ที่คลุกคลีอยู่ในวงการการแพทย์
 • มีกระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์เชิงลึก มีการทำ research ด้านปัจจัยพื้นฐาน และ Bottom-up selection
 • ให้ความสำคัญกับบริษัทจากทั่วโลก ถึงแม้ว่าน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในสหรัฐฯ แต่ก็มีการลงทุนในบริษัทการแพทย์ทางฝั่งยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ถ้าทางทีมจัดการเล็งเห็นว่าเป้นบริษัทที่มีความน่าสนใจและมีโอกาสเติบโตได้ ก็จะคัดเลือกเข้ามาลงทุน

5 อันดับบริษัทแรกที่กองทุนเปิด UOBSHC ลงทุน

กองทุน UOBSHC มีการลงทุนในหุ้นของ 2 บริษัทผลิตวัคซีนชื่อดังอย่าง  Pfizer และ AstraZeneca

ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนดีอย่างต่อเนื่อง 

ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุน UOBSHC

 • Aging Society หลายประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การบริโภคใน  healthcare sector เพิ่มสูงขึ้น
 • Medical Tech ปัจจุบันกระบวนการรักษาทางการแพทย์ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนหุ่นยนต์ผ่าตัด การวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรมจากยีนส์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยอำนายความสะดวก เพิ่มความแม่นยำในการรักษา ลดความผิดพลาดจาก Human error อีกทั้งยังช่วยในแง่ของการป้องกันโรคที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคนไข้ในอนาคต
 • Healthcare Service การบริการทางการแพทย์ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงได้ยาก คนไข้ยังคงต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา และปัจจุบันนี้ยังมีในส่วนของ healthcare wellness หรือศูนย์สุขภาพต่างๆเข้ามาเป็นทางเลือก
 • Biopharma การคิดค้นและพัฒนายา เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญ เนื่องจากยังมีโรคอีกมากมายที่ไม่มียารักษาให้หายขาดได้ เช่น อัลไซเมอร์ มะเร็ง เป็นต้น ซึ่งหลายบริษัท Biopharma ยังคงคิดค้นและพัฒนาตัวยาที่ดี เพื่อมารักษา บรรเทาอาการ โรคเหล่านี้ ซึ่งในส่วนของยารักษาโรค ทางบริษัทยาก้มีการพัฒนาตัวยาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น หรือยารักษาโรคทพัฒนาจนสามารถลดอาการข้างเคียงต่างๆลงได้ จะเห็นได้จากข่าวที่มีออกมาตลอด

Tip! น่ารู้เกี่ยวกับ กองทุนเปิด UOBSHC

 • กองทุนรวม UOBSHC เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกันและไม่คุ้มครองเงินต้น
 • กองทุนรวม UOBSHC มีกองทุนเพื่อการออม ชื่อว่า UOBSHC-SSF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเน้นการออมระยะยาว 10 ปีขึ้นไป

นอกจากกองทุนเปิด UOBSHC  ยังมีกองทุนอื่นๆที่น่าเก็บเข้าพอร์ต >> กองทุนเด่นในวัคซีน covid-19

คำเตือน
– ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตแหล่งที่มา: เนื้อหาและภาพประกอบจากบลจ.ยูโอบี

ซื้อกองทุนกับบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัดปลอดภัยหรือไม่ (กองทุน)

กองทุนรวมโดยบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด คือ บริการซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก (Paperless) และลูกค้าสามารถซื้อ-ขาย กองทุนได้หลายบลจ. ซึ่งปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(กองทุน)ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง นอกจากนั้น ชื่อบัญชียังเป็นของลูกค้าเอง (Non Omnibus)

ข้อดีของการซื้อกองทุนผ่านบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 

 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกที ตลอด24 ชั่วโมง และดูพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา
 • ค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขายเท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.
 • เงินจากการขายกองทุนจะเข้าที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท