ทรูมันนี่ โหวตนี้มีรางวัล
วิธีการจ่ายเงิน
1. <b>Log in เข้า App mStudent</b><br>หลังจากนั้น <b>กดเติมเงินลงบัตรนักเรียน</b>
2. เลือก <b>เติมเงินด้วยทรูมันนี่ วอลลเล็ท</b> ลงบัตรนักเรียน
3. เลือก<b>จำนวนเงินที่ต้องการเติม</b><br>จากนั้นกด <b>ตกลง</b>
4. ตรวจสอบรายละเอียด<br>จากนั้นกดปุ่ม <b>เติมเงิน</b>
5. Log in เข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท<br>กด <b>จ่ายเงิน</b>
6. ทำรายการสำเร็จ

รายการส่งเสริมการขาย

ต่อที่ 1 เติมปั๊บรับเลย !!! เงินคืน 10% สูงสุด 15 บาท เมื่อเติมเงินลงบัตรนักเรียนด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ขั้นต่ำ 50 บาท ที่ mStudent แอปพลิเคชันของโรงเรียนนราธิวาสภายใต้การให้บริการ MIS-School

ต่อที่ 2 ชวนยกแก๊ง ได้ยกก๊วน รับเงินเพิ่ม 15 บาท เมื่อชวนเพื่อนใหม่มาสมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท สำเร็จ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืน 10% สูงสุดไม่เกิน 15 บาท เมื่อเติมเงินลงบัตรนักเรียน ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ขั้นต่ำ 50 บาท ที่ mStudent แอปพลิเคชัน ของโรงเรียนนราธิวาส ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท หลังทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่เติมเงินลงบัตรนักเรียนผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น
  2. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนสูงสุด 15 บาท เมื่อเติมเงินลงบัตรนักเรียนขั้นต่ำ 50 บาท ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ mStudent แอปพลิเคชัน ของโรงเรียนนราธิวาส เริ่มตั่งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 เป็นต้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 บัตรประชาชน / เดือน)
  3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับเงินคืนทันทีหลังจากทำรายการซื้อสินค้าภายในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเสร็จสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงิน
ทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

ดาวน์โหลดทรูมันนี่ วอลเล็ท