CP Fresh Mart

/Tag:CP Fresh Mart
25 06, 2018

รับฟรี! คูปองส่วนลด 50% ไข่ไก่กล่อง 10 ฟอง เมื่อใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

By | June 25th, 2018|Categories: ข่าวและประชาสัมพันธ์, ใช้จ่ายที่ร้านค้าดัง|Tags: , , , , , , , , |Comments Off on รับฟรี! คูปองส่วนลด 50% ไข่ไก่กล่อง 10 ฟอง เมื่อใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

ไข่จ้าไข่! รับส่วนลด 50% ไข่ไก่สดอนามัยคุณภาพดีจาก CP กันได้ทันที เพียงใช้จ่ายครั้งแรกที่ร้าน CP Freshmart ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น […]

6 03, 2017

ลุ้นรับ True Smart 4.0 ทุกสัปดาห์ เพียงบอกเบอร์โทรศัพท์ ที่จุดชำระทรูมันนี่ทั่วประเทศ และในร้านซีพีเฟรชมาร์ททุกสาขา – March 6th, 2015

By | March 6th, 2017|Categories: ข่าวและประชาสัมพันธ์|Tags: , , |Comments Off on ลุ้นรับ True Smart 4.0 ทุกสัปดาห์ เพียงบอกเบอร์โทรศัพท์ ที่จุดชำระทรูมันนี่ทั่วประเทศ และในร้านซีพีเฟรชมาร์ททุกสาขา – March 6th, 2015

[…]