Tax Saving

ซื้อกองทุนที่ร่วมรายการด้วยบัตรเครดิต Mastercard ทุกธนาคาร บนทรูมันนี่ วอลเล็ท บลจ.ยูโอบี บลจ.พรินซิเพิล บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.กสิกรไทย บลจ.วรรณ