พิเศษลูกค้าทรู แบบรายเดือน

รับ 200 ทรูพอยท์ และ รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 2%
เมื่อสมัคร “รายการชำระอัตโนมัติ” ครั้งแรก ที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566

รายการส่งเสริมการขาย
รับทรูพอยท์ 200 คะแนน พร้อมส่วนลดค่าบริการรายเดือน 2% นาน 3 เดือน เมื่อสมัคร “รายการชำระอัตโนมัติ” ครั้งแรก ที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต /บัญชีธนาคาร ซึ่งผูกกับบัญชี TrueMoney Wallet / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving เท่านั้น

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดของรางวัล

 1. รับทรูพอยท์ 200 คะแนน พร้อมส่วนลดค่าบริการรายเดือน 2% นาน 3 เดือน เมื่อสมัคร “รายการชำระอัตโนมัติ” ครั้งแรก ที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท 
 2. สมัครใช้ “รายการชำระอัตโนมัติ” ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต /บัญชีธนาคาร ซึ่งผูกกับบัญชี TrueMoney Wallet / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving เท่านั้น
 3. มีบัญชี TrueMoney Wallet ซึ่งสมัครด้วยเบอร์มือถือ เครือข่ายทรูมูฟเอช  
 4. สมัครใช้ “รายการชำระอัตโนมัติ” ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เป็นครั้งแรก โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้รายการชำระอัตโนมัติ ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 5. จำกัดสิทธิสูงสุด 1 สิทธิ์ ต่อทรูพอยท์ 200 คะแนน ต่อ 1 บัญชี TrueMoney Wallet
 6. สามารถตรวจสอบทรูพอยท์ผ่านแอปทรูไอดี ที่บัญชีของฉัน เลือกเมนูสิทธิประโยชน์ของฉัน และเลือกประวัติการรับสิทธิ์)
 7. รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 2% นาน 3 เดือน เมื่อจ่ายบิลทรูผ่าน“รายการชำระอัตโนมัติ” ที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
 8. รับส่วนลดค่าบริการ 2% เฉพาะค่าแพ็กเกจหลักต่อเดือน (รอบบิล) ไม่รวมค่าบริการเสริม หรือค่าบริการอื่นๆ ที่เรียกเก็บในใบแจ้งค่าบริการใบเดียวกัน นาน 3 เดือน (รอบบิล) 
 9. รับส่วนลดค่าบริการ 2% จะถูกคำนวณจากยอดค่าใช้บริการก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
 10. รับส่วนลดค่าบริการ 2% ได้ทุกบิลที่เลือกชำระผ่าน รายการชำระอัตโนมัติ
 11. หากลูกค้าได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 2% จากรายการส่งเสริมการขายอื่นอยู่ก่อนแล้ว จะไม่สามารถรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 2% จากรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก
 12. ส่วนลดค่าบริการ 2% จะถูกคำนวณเพื่อหักค่าใช้บริการ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ สมัครรายการชำระอัตโนมัติ
 13. สิทธิ์นี้จะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกรายการชำระอัตโนมัติ เพื่อชำระยอดรวมค่าใช้บริการ
 14. หากระบบไม่สามารถชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่าน “รายการชำระอัตโนมัติ” ได้สำเร็จ อันเนื่องมาจากยอดเงินในบัญชี TrueMoney Wallet หรือบัญชีธนาคารไม่เพียงพอ, ข้อผิดพลาดซึ่งเกิดจากธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต, ข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเอง หรือเกิดจากเหตุอื่นใดก็ตามอันไม่ใช่ความผิดของบริษัท ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะไม่ได้ รับส่วนลดค่าบริการ 2% ในเดือนนั้น แต่จะยังคงได้รับสิทธิพิเศษในเดือนถัดไป หากระยะเวลาของสิทธิพิเศษยังไม่สิ้นสุด และระบบสามารถหักชำระได้สำเร็จ
 15. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเลือกใช้ รายการชำระอัตโนมัติโดยกำหนดให้ระบบชำระ “หลายบิลทรูต่อเดือน” ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับทรูพอยท์ 200 คะแนน สำหรับค่าบริการบิลทรูรายเดือนที่ชำระผ่านระบบสำเร็จครั้งแรกเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับทรูพอยท์ 200 คะแนน พร้อมส่วนลดค่าบริการรายเดือน 2% เมื่อสมัครและจ่ายบิลทรูผ่าน “รายการชำระอัตโนมัติ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. สำหรับรายการส่งเสริมการขายรับทรูพอยท์ 200 คะแนน สงวนสิทธิเฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่สมัครบัญชี TrueMoney Wallet ด้วยเบอร์มือถือ เครือข่ายทรูมูฟเอชเท่านั้น
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลภายในตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Customer Care โทร.1240
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
บริการจัดลำดับชำระเงิน

บริการอื่นๆ

เติมเงิน Easy Pass

บิลทั้งหมด

ซื้อของออนไลน์

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

จ่ายบิลทรูเลย