ชิลชัวร์ จาก ทูน โพรเทค

ชดเชยรายได้สูงสุด 2,000 บ./วัน
พิเศษ! เพิ่มค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 10,000 บ. เบี้ยเริ่ม 1,049 บ./ปี

ทิพยชดเชยแคร์ จาก ทิพยประกันภัย

ชดเชยรายได้ สูงสุด 2,000 บ./วัน
เบี้ยเริ่ม 1,200 บ./ปี ครอบคลุมถึงอายุ 65