ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย  :  แคมเปญทรูมันนี่แจกคูปองส่วนลด 10%

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : เก็บโค้ด และใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

ของรางวัล : คูปองส่วนลด 10% จากมูลค่าแพ็กเกจ ใช้สำหรับซิ้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินมูลค่า ขั้นต่ำ 99บ. (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ เว็ปไซต์ https://topping.truemoveh.com

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย  “แคมเปญทรูมันนี่แจกคูปองส่วนลด 10%” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียด ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ระบบเติมเงินและรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) 
 • ลูกค้าจะต้องนำ โค้ดที่ได้รับจาก Influencer ไปกรอกที่หน้า https://topping.truemoveh.com/coupons/redeem เพื่อเก็บเป็นคูปองในหน้า “คูปองของฉัน” ก่อน จึงจะสามารถใช้งานคูปองได้ โดยมีรายละเอียดในการกรอกโค้ด เพื่อเก็บคูปองดังนี้
  • การกรอกโค้ดเพื่อเก็บคูปอง จะสามารถทำได้เฉพาะตามวันที่ระบุตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
  • ในการกรอกโค้ดเพื่อเก็บคูปอง ระบบจะสามารถเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ได้โดยอัตโนมัติ แต่ ตัวอักษร ตัวเลข การเว้นวรรค ลูกค้าจะต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง
  • โค้ดที่แจกมีจำนวนจำกัด ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย 
  • สงวนสิทธิ์การแจกคูปองสำหรับลูกค้าที่เก็บโค้ดก่อน หากโค้ดดังกล่าวถูกเก็บครบหมดแล้วตามที่ได้ระบุไว้ จะไม่สามารถกรอกโค้ดเพื่อเก็บคูปองได้อีก
  • จำกัดสิทธิ์การเก็บคูปองส่วนลด 10% จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • คูปองแต่ละใบ จะถูกผูกกับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของลูกค้าที่นำโค้ดมากรอก เพื่อเก็บคูปองเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทบัญชีอื่นได้
  • ลูกค้าสามารถมารถตรวจสอบคูปอง ที่สามารถใช้งานได้ที่หน้า “คูปองของฉัน”
 • คูปองที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขาย มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น 
 • คูปองส่วนลด 10% ใช้สำหรับซิ้อแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน มูลค่าขั้นต่ำ 99 บาท ขึ้นไป (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ เว็ปไซต์ https://topping.truemoveh.com โดยมีเงื่อนไขในการใช้งานดังนี้
  • การจะเก็บคูปองหรือใช้คูปอง ลูกค้าจะต้องมีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทก่อนเท่านั้น
  • คูปอง ใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช เฉพาะที่ช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ทได้เท่านั้น (ทั้งบนแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท และบนเว็บไซต์ https://topping.truemoveh.com)
  • คูปองสามารถใช้ร่วมกับเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับเงินคืนจากทรูมูฟ เอช หรือใช้ร่วมกับการตัดเงินจากซิม หรือ ใช้ร่วมกับการชำระผ่านบิลค่าบริการได้
  • เมื่อลูกค้ากรอกโค้ดเพื่อเก็บคูปองเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานคูปองได้ทันที จากหน้าชำระค่าแพ็กเกจ 
 • สงวนสิทธิการใช้งานคูปอง สำหรับผู้ลงทะเบียนบัญชีทรูมันนี่หรือ TrueMoney Wallet ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคูปอง กรณีที่คูปองหมดอายุอันเนื่องจากการที่ลูกค้าไม่ใช้งานคูปอง ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ คูปองที่ไม่ได้ใช้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 • บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 3 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการกรอกโค้ดเพื่อเก็บคูปองในหน้าคูปองของฉัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายทรูมูฟ เอช เป็นการให้บริการโดยบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
 • ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240