ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
“ลูกค้าทรูมันนี่ จ่ายเท่าเดิม … รับเน็ตเพิ่ม 2 เท่า พร้อมเงินคืน 50% เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม ซูเปอร์มันส์ Non-Stop จากทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท”

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 16 สิงหาคม 2563

วิธีการร่วมรายการสงเสริมการขาย
• สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน
• ต้องมีบัญชีของ True Money Wallet ก่อนการทำรายการ
• เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท
• เฉพาะแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ต “ซูเปอร์มันส์ Non-Stop” แบบใช้งานไม่เกิน 30วัน

ของรางวัล
รับเน็ตเพิ่มเป็น 2 เท่า (รับแพ็กเกจที่ทำรายการเพิ่มอีก 1แพ็ก) พร้อมรับเงินคืน 50% จากมูลค่าแพ็กเกจที่ทำรายการ

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ลูกค้าทรูมันนี่ จ่ายเท่าเดิม … รับเน็ตเพิ่ม 2 เท่า พร้อมเงินคืน 50% เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม ซูเปอร์มันส์ Non-Stop จากทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไข

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status)

4. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
• ลูกค้าที่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ก่อน การซื้อแพ็กเสริมที่ร่วมรายการ จะได้รับเงินคืน 50%(ร้อยละห้าสิบ) จากมูลค่าแพ็กเกจเสริมที่ลูกค้าทำรายการ เข้ากระเป๋าเงินคืนจากทรูมูฟ เอช และรับแพ็กเกจเน็ตที่มีปริมาณเทียบเท่ากับแพ็กเกจแรก เพิ่มให้ทันทีหลังจากการซื้อแพ็กแรกสำเร็จ

5. แพ็กเกจที่ร่วมรายการได้แก่ “แพ็กเกจเสริมซูเปอร์มันส์ Non-Stop” ที่ร่วมรายการ ทั้ง 23 แพ็ก ได้แก่
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 512Kbps 500MB 24ชม.
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 1Mbps 500MB 24ชม.
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 2Mbps 750MB 24ชม.
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 4Mbps 1GB 24ชม.
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 6Mbps 1.5GB 24ชม.
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 10Mbps 2GB 24ชม.
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 1Mbps 750MB 48ชม.
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 2Mbps 1.2GB 48ชม.
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 4Mbps 1.75GB 48ชม.
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 6Mbps 2.5GB 48ชม.
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 10Mbps 3.5GB 48ชม.
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 512Kbps 2.5GB 7วัน
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 1Mbps 2.5GB 7วัน
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 2Mbps 4.5GB 7 วัน
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 4Mbps 7GB 7วัน
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 6Mbps 9GB 7วัน
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 10Mbps 14GB 7วัน
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 512Kbps 7GB 30วัน
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 1Mbps 7.5GB 30วัน
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 2Mbps 12.5GB 30 วัน
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 4Mbps 20GB 30วัน
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 6Mbps 25GB 30วัน
• แพ็กเสริมซูเปอร์มันส์ เน็ต 10Mbps 33GB 30วัน

6. ทรูมันนี่จะทำรายการสมัครแพ็กเสริมให้ลูกค้าทันทีอีก 1 รายการ ซึ่งเป็นแพ็กที่มีความเร็ว, ปริมาณการใช้งาน และอายุการใช้งานเทียบเท่ากับแพ็กที่ร่วมรายการที่ลูกค้าซื้อ โดยลูกค้าต้องมีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ก่อน ซื้อแพ็กเกจแรกเท่านั้น

7. เบอร์ที่ได้รับแพ็กเกจสมนาคุณ คือเบอร์ที่ทำการสมัครแพ็กเกจเสริม

8. ไม่จำกัดสิทธิ์ในการซื้อแพ็กเกจเสริม และไม่จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้รางวัลแพ็กเกจเสริม และ/หรือ รางวัลเงินคืน ในกรณีที่ลูกค้านำเงินคืนจากทรูมูฟ เอช กลับมาซื้อแพ็กเกจเสริม

10. หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่นำรางวัลมาใช้ หรือใช้รางวัลไม่หมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า

11. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 1 วัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น

12. หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ยังไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ดังกล่าว ก่อน ทำการซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ที่ร่วมรายการ มิเช่นนั้นบริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสละสิทธิในการรับรางวัล

13. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ที่จะเติมหรือที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช บริษัทจะถือว่าเป็นผู้ที่มีบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ททันที

14. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

15. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

16. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

17. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น

18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240