การขอ QR Code สำหรับแนะนำลูกค้า
เพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลด

กรอกข้อมูล รหัสพนักงาน, ชื่อ-นามสกุล, รหัสสาขา, ชื่อสาขา และ เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทได้ ที่นี่

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการกดส่งข้อมูล และขอความร่วมมือกรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง และไม่เปลี่ยนเบอร์ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีผลต่อการทำจ่ายเงินรางวัล

3 ขั้นตอนการแนะนำลูกค้า
เพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลด

1. ให้ลูกค้าสแกน QR Code ส่วนตัวของพนักงาน เพื่อทำการสมัครแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
(สำหรับลูกค้าที่ ไม่เคยใช้ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ใช้จ่ายที่ 7-Eleven)

กรณีลูกค้า ไม่มีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
หากตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีการใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอทเล็ท ครั้งแรก ที่ 7-Eleven ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ 7App สาขาใดก็ได้ ในวันและเวลาใดก็ได้ (โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านการแสกน QR Code ที่ได้รับจากพนักงาน) พนักงานเจ้าของ QR Code ที่เป็นผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัล 30 บาท/ ลูกค้า 1 คน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของตนเอง

กรณีลูกค้าที่ มีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ในกรณีที่ชักชวนลูกค้าที่มีแอป หรือ บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยู่แล้ว ก็สามารถได้รับเงินรางวัล 30 บาท/ ลูกค้า เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขว่าบัญชีนั้นต้องไม่เคยมีการใช้จ่ายที่ 7-Eleven มาก่อน (หากแต่ลูกค้าสามารถใช้จ่ายในร้านค้าอื่น หรือบริการอื่นๆ ก่อนหน้านี้ได้) โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอทเล็ท ครั้งแรกที่ 7-Eleven ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ 7App สาขาใดก็ได้ ในวันและเวลาใดก็ได้ (โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านการแสกน QR Code ที่ได้รับจากพนักงาน) พนักงานเจ้าของ QR Code ที่เป็นผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัล 30 บาท/ ลูกค้า 1 คน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของตนเอง

2. ให้ลูกค้ากรอกรหัสพนักงานที่ชักชวน และ เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการผูกกับบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และ กดยืนยัน ทั้งลูกค้าที่เพิ่งสมัครแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท และมีแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยู่แล้ว เพื่อรับสิทธื์ในการรับเงินรางวัล

3. ให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ที่ต้องการใช้งาน พร้อมแนะนำให้สมัคร เติมเงิน และใช้จ่ายครั้งแรกที่เซเว่น (สามารถเลือกดาวน์โหลดแอปใดก็ได้)

ตรวจสอบยอดลูกค้า และยอดเงินที่จะได้รับ:

พนักงานสแกน QR Code (1.1) เพื่อเข้าไปดูยอดเงินที่จะได้รับ
และ สแกน QR Code (1.2) เพื่อดูขั้นตอนการแนะนำลูกค้าเพื่อใช้งานพร้อมเงื่อนไข

1.1 QR Code บน: ดูยอดเงินที่จะได้รับในเดือนนั้นๆ หรือ
สามารถตรวจสอบยอดของตัวเองได้โดยการ คลิก link นี้

1.2 QR Code ล่าง: ขั้นตอนการแนะนำลูกค้าเพื่อใช้งานพร้อมเงื่อนไข

ขั้นตอนการรับเงินรางวัล:

พนักงานรอรับเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของตนเอง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

* หมายเหตุ:

  • ในกรณีลูกค้าใหม่ ที่ไม่เคยมีการใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในเซเว่นมาก่อน แต่มีหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกับลูกค้าเก่าที่เคยมีบัญชีทรูมันนี่อยู่ก่อนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอแจ้งว่าอาจไม่สามารถแยกบัญชีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้ เพราะหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนบัญชีเป็นหมายเลขเดียวกัน ดังนั้นในกรณีนี้ลูกค้าอาจไม่ถูกนำมานับในการคำนวณเงินรางวัลของพนักงาน
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายเงินรางวัล หากพบว่ามีการทำรายการที่ส่อไปในทางทุจริต