ทรูมันนี่ วอลเล็ท สะสมทรูพอยท์ แลกของได้เพียบ
 1. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ที่จดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาเท่านั้น และเป็นเลขหมายที่ได้ลงทะเบียนผูกบัญชีกับทรูมันนี่ วอลเล็ท สมบูรณ์แล้ว
 2. คุณจะได้รับคะแนนสะสม 1 ทรูพอยท์ จากการใช้จ่ายทุก 25 บาท ต่อ 1 การทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ 7APP ต่อหมายเลขบัตรประชาชน ดังนี้
ใช้จ่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท และ 7APP รับคะแนนทรูพอยท์
(ต่อหมายเลขบัตรประชาชน)
ระยะเวลาแคมเปญ
ซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven
(ไม่นับรวมการสั่งสินค้าผ่าน 7Delivery (แบบชำระทันที) และ All Online)
สูงสุด 40 คะแนน
ต่อเดือน
01/01/2023 – 31/12/2023
ใช้จ่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับคะแนนทรูพอยท์
(ต่อหมายเลขบัตรประชาชน)
ระยะเวลาแคมเปญ
จ่ายบิลทรู รับทรูพอยท์ X2 สูงสุด 20 คะแนน
ต่อเดือน
01/04/2023 – 30/06/2023

*หมายเหตุ :

 1. ขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนนทรูพอยท์ ในการซื้อสินค้าที่ 7-Eleven ยกเว้น สินค้ายกเว้นไม่ร่วมรายการโปรโมชั่น , รายการแจกแต้ม และใช้แต้มแทนเงินสด : ยกเว้นสินค้าเหล้า,เบียร์,บุหรี่,ไพ่,นมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิด-1ปี,ชาชงสมุนไพร,น้ำตาลทรายขาว 1 กก., บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด,สลิปเติมเงิน,เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด,สลิปเกมส์,สลิปช่องรายการ,และสลิปอินเตอร์เน็ตทุกชนิด, โทรศัพท์เคลื่อนที่,แท็บแล็ต,กล่องรับสัญญาณทุกชนิด,สินค้าอิเล็กทรอนิกส์,สินค้า TEN TEN,TG59,Holen,Kokubu,Morning Kiss, โมนันทิตา,สมุนไพรหอมระเหยAnona,กลุ่มยา,เวชภัณฑ์,เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์,บัตรสมาชิก 7-Card,บริการเติมเงิน Smart Purse, แพ็คเกจทรูทุกประเภท,แสตมป์ไปรษณียากร,ตั๋วเครื่องบิน,สินค้าการกุศล,พรีเมี่ยมทุกชนิด,24-Catalog
 2. การคำนวณทรูพอยท์ระบบจะคำนวณจากทุกๆ การชำระเงิน 25 บาท โดยหากผลการคำนวณมีเศษ ระบบจะปัดเศษลงในทุกกรณี
 3. คุณจะได้รับทรูพอยท์ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่มีการชำระเงินตรงตามเงื่อนไข
 4. บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ใช้ชำระเงิน จะต้องสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟ เอชเท่านั้น และคะแนนทรูพอยท์จะเพิ่มให้กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตที่จดทะเบียนกับเลขหมายทรูมูฟ เอช นั้นๆ
 5. เลขหมายทรูมูฟ เอช ที่สมัครคู่กับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต้องไม่ถูกยกเลิกบริการ ณ วันที่ได้รับคะแนนทรูพอยท์
 6. จำกัดสิทธิ์ การสะสมคะแนนทรูพอยท์ จากเลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช สูงสุดไม่เกิน 10 เลขหมาย ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต
 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 8. เงื่อนไขในการชําระค่าสินค้า/ค่าบริการเป็นไปตามข้อกําหนดของเจ้าของสินค้า/ผู้ให้บริการแต่ละราย
 9. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. คุณสามารถตรวจสอบคะแนนทรูพอยท์ได้ที่ *999# แล้วโทรออก
 12. คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้คะแนนทรูพอยท์ได้ที่ http://www.trueyou.co.th/point

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ทรูมันนี่ วอลเล็ท แจกทรูพอยท์ แลกของได้เพียบ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย คุณจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขที่ระบุต่อไปนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนทรูพอยท์ คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้ และผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ได้ลงทะเบียนสมัครแอปพลิเคชันทรู ไอดี ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือนและเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ซึ่งเปิดใช้งานมามากกว่า 30 วัน
 5. คะแนนทรูพอยท์จะถูกเติมเข้าแอปพลิเคชันทรู ไอดี ภายใน 1 วันทำการ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
 6. คะแนนสะสมทรูพอยท์จะมีอายุเพียง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คุณได้รับคะแนน โดยจะมีอายุสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่หมดอายุ
 7. เศษที่เหลือจากคำนวนซึ่งไม่ถึง 25 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวนการให้คะแนนทรูพอยท์
 8. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น
 9. การให้คะแนนทรูพอยท์และการแลกสินค้าหรือของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิก เรียกคืนนำกลับคืนการให้ของรางวัลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแต่อย่างใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้คะแนนทรูพอยท์และการแลกสินค้าหรือของรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และบริษัทจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 10. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. คะแนนทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

เงื่อนไขการรับสิทธิแลกเงิน

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟ เอช เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูที่มีบัญชีผู้ใช้ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ซึ่งลงทะเบียนด้วยหมายเลขเครือข่ายทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยเงินจากการแลกรับสิทธิ์จะถูกเติมเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท หมายเลขเดียวกันกับหมายเลขที่เข้าใช้งาน ในการกดรับสิทธิ์
 3. กดรับสิทธิ์แลกทรูพอยท์เป็นเงินเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ 1 สิทธิ์ /เดือน/หมายเลขบัตรประชาชน
 4. ขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
 5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีลูกค้ามีปัญหาสอบถามได้ที่ TrueYou Call Center โทร. 1242
 6. เงินใน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีอายุในการใช้ แต่หากเงินใน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 6 เดือน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยจะตัดเงินจาก ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้ใช้บริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ(ถ้ามี) จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งดําเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 7. เงินใน ทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถนำไปชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่มีการทำสัญญาเป็นร้านค้าสมาชิกที่รับชำระเงินด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท
 8. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่าท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการซื้อ–ขาย สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และเรียกคืนคะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

พิเศษ!! จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับทรูพอยท์สูงสุด 100 ทรูพอยท์

เมื่อซื้อสินค้าที่ Makro Store หรือ Makro Click ทุกสาขา ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายใน 1 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 จะสามารถสะสม ทรูพอยท์ได้สูงสุด 100 ทรูพอยท์ (จากปกติสูงสุด 50 ทรูพอยท์)

ระยะเวลา: ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564

เงื่อนไข :

 1. สิทธิ์นี้เฉพาะการชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่แม็คโครทุกสาขา และ แม็คโครคลิก และทำตรงตาม เงื่อนไขครบถ้วน โดยทุกการใช้จ่าย 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์ ณ วันที่ทำรายการซื้อ โดยในเดือนสิงหาคม จะสามารถได้รับทรูพอยท์สูงสุด 100 ทรูพอยท์ ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะสามารถได้รับทรูพอยท์สูงสุด 50 ทรูพอยท์
 2. สำหรับการคำนวณทรูพอยท์ระบบจะคำนวณจากทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท โดยหากผลการคำนวณมีเศษเป็นทศนิยม ระบบจะปัดเศษทศนิยมลงในทุกกรณี
 3. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการ กระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240