กดปุ่ม
“จ่ายเงิน”

แจ้งพนักงานว่า
"จ่ายด้วย TrueMoney Wallet ผ่านช่องทาง Mobile Payment"

รับใบยืนยัน
การทำรายการ