ทรูมันนี่ต่อยอดก้าวคนละก้าว เปิดรับบริจาค 10 มูลนิธิ
บริจาค 10 มูลนิธิผ่านทรูมันนี่ต่อยอดก้าวคนละก้าว

ดูรายละเอียดการบริจาค

ขั้นตอนบริจาคผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท
ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในหมวด "บริจาคเพื่อการกุศล" เลือก "ดูมูลนิธิทั้งหมด"
เลือกมูลนิธิ ที่ต้องการบริจาค
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
เลือกช่องทางการชำระเงิน กดยืนยันและใส่รหัส OTP ( 6 หลัก ) ที่ได้รับทาง SMS
ทำรายการสำเร็จ

TrueMoney ร่วมสนับสนุน 10 มูลนิธิ โดยเปิดตัวฟีเจอร์บนแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริจาคให้แก่มูลนิธิและโครงการกุศลต่างๆ ได้สะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และไม่มีข้อจำกัดด้านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยได้แรงบันดาลใจจากความสำเร็จที่ TrueMoney ได้ร่วมมือจากโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ  พร้อมเตรียมสมทบทุนกว่า 1 ล้านบาท สำหรับทุกยอดบริจาคเข้า 10 มูลนิธิที่ร่วมโครงการในเฟสแรกได้แก่

ศิริราชมูลนิธิ

องค์กรสาธารณกุศลรับบริจาคเงิน และทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนช่วยเหลือการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สภากาชาดไทย

กาชาดสากลเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการ โดยมีภารกิจแกนหลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก เดือดร้อน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง รวม 4 ประการ ได้แก่ 1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย 2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 3. การบริการโลหิต 4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หรือโรงพยาบาลคนเสียจริตที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลังคาแดง เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2434 โดยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้บริการประชาชนที่ป่วยด้วยโรคจิตเวช โรคสมอง โรคระบบประสาท รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 128 ปี นอกจากนั้น ยังเป็นสถาบันสอนฝึกอบรมจิตแพทย์ และพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของประเทศไทย

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

อยากให้โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งพึงของชนชั้นกลางจนถึงคนยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม การขยายโรงพยาบาลในครั้งนี้จึงครอบคลุมการรักษาทุกโรค ไม่ใช่แต่เพียงมะเร็งอย่างเดียวแล้ว อีกเหตุผลที่สำคัญคือ การขยายโรงพยาบาลนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 90 พรรษา ในปี 2560 เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้ความฝันนี้เป็นความจริง

มูลนิธิรามาธิบดี

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้นมีสุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืนมาเกือบครึ่งศตวรรษ ซึ่งการระดมทุนที่ผ่านมานั้นสามารถขับเคลื่อนพันธกิจหลักได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้และความผิดปกติบนใบหน้าอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลงพื้นที่ให้การผ่าตัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 มูลนิธิฯ ได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรการกุศลให้การรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ยากไร้กว่า 12,000 ราย ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตจากมูลนิธิฯ ด้วยความอุตสาหะของคณะแพทย์ พยาบาลอาสาสมัคร และคณะทำงานอาสาสมัครของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

มูลนิธิออทิสติกไทย

การพัฒนาสู่ศักยภาพ…. ที่ไร้ขีดจำกัด
การสร้างเสริมสุขภาพ การจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การอบรมให้ความรู้ การจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำ การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ การประสาน คุ้มครองสิทธิ และสนับสนุนให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ

มูลนิธิกระจกเงา

การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 โดยปรากฏตัวเป็นเงาสะท้อนปัญหาสังคมทั้งในเมืองหลวงและชนบท ภายใต้แนวคิด สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปล มี 2 สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และเชียงราย ศูนย์รับแจ้งและติดตามคนหาย งานสัญชาติ และสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือผู้ป่วยข้างถนนเข้าสู่กระบวนการรักษาและพักพิง งานอาสาสมัครเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล อาสาสมัครครูบ้านนอก เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ขาดแคลน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

รักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ
ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรสืบสานเจตนารมณ์ในการรักษาผืนป่า และสัตว์ป่าผ่านกิจกรรม และโครงการต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากผืนป่า โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ร่วมผลักดันงานรักษาป่าในระดับนโยบายการช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิด ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผ่านทางสื่อต่างๆ จึงจัดกิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถียรในวันที่ 1 กันยายนของทุกปี เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร ให้คงอยู่สืบไป

มูลนิธิรักษ์ไทย

สมาชิกองค์กรแคร์นานาชาติ
องค์กรแคร์นานาชาติได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่เป็นเหยื่อของสงคราม โดยเฉพาะเหยื่อที่อยู่ในทวีปยุโรป หลังจากนั้นสำนักงานขององค์กรแคร์ในประเทศต่างๆ ได้รวมตัวกัน และจัดตั้งเป็นองค์กรเดียว โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้คนที่เผชิญกับความยากลำบาก ผู้ด้อยโอกาส และผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

“ อนาคตช้างไทย อยู่ในมือคุณ “
เนื่องจากสถานการณ์ของช้างในประเทศทั้งช้างเลี้ยงและช้างป่า ซึ่งได้ลดจำนวนลงอย่างน่าใจหาย ขณะนี้จำนวนช้างไทยมีประมาณ 5,000 เชือก อาจจะดูไม่น้อยแต่ก็นับว่าไม่ได้มากมายแต่อย่างไร เมื่อช้างเหล่านี้ยังมีภัยคุกคามทำให้ต้องบาดเจ็บล้มตายลงไปในทุกๆ ปี อย่างน้อยปีละ 2 % และตราบใดที่ภัยคุกคามเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข อนาคตของช้างในเมืองไทยก็คงจะมืดมนลงไปเรื่อยๆ และโดยที่ช้างเองก็เคยเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อคนไทยนานับประการ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำสงคราม การบรรทุก การเดินทาง การทำไม้ และการท่องเที่ยวบางกลุ่มฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าคนไทยที่ รักช้าง สงสารช้าง และอยากจะช่วยช้างนั้นน่าจะมีอยู่จำนวนมาก เพียงแต่ว่าทุกคนยังไม่รู้ว่าช้างกำลังมีปัญหาอะไร และจะช่วยช้างได้อย่างไร วันนี้ทรูมันนี่ วอลเล็ท ร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือช้างไทยได้มีชีวิต และความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยง่ายๆ ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บาทก็บริจาคได้

โครงการ ใครรักป่า ยกมือขึ้น

“ ทำด้วยใจ ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า “
มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพให้ผู้พิทักษ์ป่า 16,319 คน ในพื้นที่อุทยานฯ และเขตรักษาพันธุ์ฯ 218 แห่งวนอุทยาน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีก 202 แห่งทั่วประเทศ กรมธรรม์ละ 2,000 บาทต่อปี สร้างความอุ่นใจตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นพนักงานราชการและบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ นอกจากสิทธิ์ 30 บาทรักษาทุกโรค และประกันสังคมสำหรับบางคน ไม่ได้สวัสดิการอื่นจากรัฐเลย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มีขวัญกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงาน 1 บาทของท่านร่วมคุ้มครองชีวิตให้กับพวกเขาได้ โดยบริจาคผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

วัดพระบาทน้ำพุ

“ เมตตาธรรมค้ำจุลโลก “
วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 และ ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วย และ ทางวัดได้ โดยบริจาคผ่านช่องทางทรู มันนี่ วอลเล็ท


TrueMoney ได้ปรับโฉมใหม่แอปกระเป๋าเงินออนไลน์ TrueMoney Wallet และเพิ่มฟีเจอร์บนแอปพลิเคชั่นให้ผู้ใช้งานสามารถบริจาคเงินเพื่อองค์กรและมูลนิธิการกุศลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมระบบความปลอดภัยเทียบเท่าธนาคาร เพื่อส่งเสริมโครงการทำดีง่ายๆ ของทางบริษัทฯ โดยการเพิ่มฟีเจอร์ดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสำเร็จที่ TrueMoney ได้ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งมี อาทิวราห์ คงมาลัยหรือ ตูน Bodyslam ร่วมวิ่งระยะไกลทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีการบริจาคสูงถึง 15 ล้านบาทจากจำนวนผู้บริจาค 5 แสนกว่าคน ซึ่ง TrueMoney ได้เตรียมสมทบทุนถึง 1 ล้านบาทเมื่อมีผู้บริจาคครบ 1 ล้านคนสำหรับโครงการดังกล่าว
ทาง TrueMoney ได้รับความร่วมมือกับ 10 มูลนิธินำร่องในการเปิดช่องทางรับบริจาคในช่วงแรกของโครงการ และเตรียมเพิ่มจำนวนมูลนิธิเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากการคัดเลือกของกลุ่มทรูต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น ทางทรูมันนี่ยังร่วมสมทบทุนให้กับทุกยอดบริจาคครั้งละ 10 บาทต่อบัญชี ไม่จำกัดขั้นต่ำของการบริจาค สูงสุดมูลนิธิละ 100,000 บาท รวมเป็นยอดทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาทบาท

บริจาคได้สะดวก ปลอดภัยผ่านแอปฯ
ผู้ใช้งาน TrueMoney Wallet สามารถบริจาคเงินแก่ทั้ง 10 มูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ เวลาบริจาค และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน รวมทั้งต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใดๆ นอกจากยอดบริจาค แค่เพียงติดตั้งและเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet จากนั้นเข้าแอปพลิเคชั่น แล้วเข้าเมนู บริจาคเพื่อการกุศล โดยเลือก ดูมูลนิธิทั้งหมด และเลือกมูลนิธิที่ต้องการบริจาค จากรายชื่อ 10 มูลนิธิที่แสดง และกรอกหมายเลขติดต่อของผู้บริจาค และยอดเงินที่บริจาค เลือกช่องทางการชำระเงิน กดยืนยันเพื่อใส่รหัส OTP ที่มี SMS ส่งมาแจ้ง จากนั้น ผู้บริจาคจะได้รับข้อความเพื่อยืนยันขั้นตอนการบริจาคสำเร็จ และบันทึกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ต่อไปอีกด้วย

คือการผูกบัญชีธนาคารของคุณเข้ากับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผูกเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อทำให้ขั้นตอนในการเติมเงินเข้าแอปของคุณเป็นไปได้ง่าย และสะดวกในการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าที่เคย

สะดวกในการเติมเงินเข้าแอปเพราะสามารถดึงเงินจากบัญชีธนาคารของคุณได้ทันที ทำให้ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปไม่มีสะดุด และยังสามารถเติมเงินเข้าแอปได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไร้กังวล

ทุกๆ การทำธุรกรรมผ่านแอปมีระบบความปลอดภัยระดับสูงมาตราฐานสากล ต้องมีการยืนยันรหัสผ่าน และการยืนยันด้วย OTP (รหัสใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปทาง SMS) เป็นความปลอดภัยเช่นเดียวกับบริการธนาคาร คุณจึงสามารถมั่นใจได้ในทุกการใช้จ่าย เงินในบัญชีไม่มีทางสูญหาย

ฟรีค่าธรรมเนียมในการผูกบัญชี และทุกการเติมเงินเข้าแอป
ผูกได้ทุกบัญชีธนาคารออมทรัพย์